handdator

Visa fullständig version : Dialogen med TSkjni
2020-11-07, 17:59
Hej, eftersom det på SMFFs Facebook publicerats en del inlägg där det förekommer direkt nedsättande omdömen om Transportstyrelsen och de personer där som jobbar med hanteringen av drönarreglerna vill jag bara beskriva min uppfattning om läget i vår dialog med TS.

Jag har tillsammans med Michael varit med i dialogen med Transportstyrelsen sedan 2017 och min bild av både TS och personerna som vi har kontakt med avviker verkligen från den bild som målas upp i inlägg en på FB. Vi har haft och har fortfarande en bra dialog och mitt intryck är att de som jobbar med våra frågor på myndigheten på inget sätt har ambitionen att motarbeta vår hobby. Vi har mötts av en ambition att få till så bra förutsättningar som möjligt för att modellflyget skall kunna leva vidare och även utvecklas framöver.

En kort historiebeskrivning kanske kan vara på sin plats:

De regler som styr användningen av vårt luftrum har sitt ursprung hos EASA som är satta att skapa ordning och reda i ett luftrum där trängseln blir allt större. Deras förslag ligger sedan till grund för ett EU-beslut och detta blir alltså ett övergripande regelverk för alla EU-länder och även länder utanför EU i Europa. Det regler som är aktuella och redan är beslutade är EU 2019/947 och dessa kommer att börja fungera från början av nästa år. Den tidigare regelomgången har vi haft sedan 2018.

Från början när regelverket processades inom EASA och EU var förutsättningarna för modellflyget rejält kringskurna men tack vare hårt arbete från våra modellflygvänner i Europa genom EMFU lyckades man få lättnader i regleringen av det organiserade modellflyget. Detta genom att ge möjlighet för de nationella myndigheterna att tillämpa ett undantag (Artikel 16) från de övergripande ”drönarreglerna” och godkänna förbund och klubbar att bedriva sin verksamhet enligt de egna reglerna. I detta har vi också tillsammans med TS gått igenom hittills 232 modellflygfält som numera är godkända och där många av dessa har en tillåten flyghöjd på 250-500 meter. Systemet för den här hanteringen gentemot TS är Fältregistret. Att detta kommit till och accepterats av TS är som jag ser det ett tecken på att myndigheten verkligen försöker skapa förutsättningar för vår verksamhet.

I den senaste regelomgången har tillkommit ett generellt krav på att alla ”drönarpiloter” skall vara registrerade i ett EU-övergripande register. Detta är också bestämt på en nivå över den nationella och TS kan inte göra något annat än att på bästa sätt försöka genomföra detta. För oss kommer godkännandet avförbund, klubbar och fält att fortsätta att gälla. Vi kommer dock att behöva registrera oss i detta EU-övergripande register. Det skall ske genom att var och en fyller i sina uppgifter och detta sker på TS hemsida på webben. Kostnaden för registrering ser ut att bli 50 kr och som det verkar blir det sedan en årsavgift på 50 kr. Den som registrerar sig får ett operatörsnummer och detta skall sedan finnas på våra modeller.

Vi har försökt att få igenom en möjlighet för förbunden att direkt registrera alla medlemmar genom en export ur våra medlemsregister men detta stupar på våra svenska lagar. Om vi skulle göra detta kräver svensk lag att vi har en personlig fullmakt från var och en och att TS sedan går igenom alla dessa fullmakter. Kostnaden för detta skulle bli rejält mycket större än de 50 kr/person som en individuell registrering på TS hemsida kostar. För att inte tala om den volym ideellt arbete som skulle krävas inom förbunden för att administrera dessa fullmakter.

Det finns en hake i ovanstående där vi fortfarande inte har en samsyn med TS om hanteringen. Det är så att för att registrera sig enligt ovan krävs att man är över 18 år. Det vi alltså jobbar med nu i våra konakter med TS är att komma fram till hur vi skall hantera registreringskravet när det gäller våra modellflygare under 18 års ålder. Det är också en viktig fråga när det gäller möjligheterna att rekrytera nästa generation modellflygare.

Slutligen - det samarbete vi har runt dessa frågor med TS som myndighet och de personer som representerar myndigheten sker i god ton och utan tecken på att man ens tänker tanken på att ”döda” vår hobby. Tvärtom - man har hittills ansträngt sig för att hitta fungerande lösningar. Detta är inte alltid så lätt p g a ett övergripande regelverk som inte ens våra nationella myndigheter kan bortse ifrån.

Modellflyget är lång ifrån hotat och allt var inte bättre förr!

Kjell Nilsson
RCFF

Michael
2020-11-11, 15:41
Jag intämmer till fullo med det Kjell skriver
/Michael