handdator

Visa fullständig version : Nya reglerna - var finns förstahandsinformation?kjni
2020-12-05, 15:03
Det publiceras tveksamma tolkningar av vad som gäller i det nya regelverket. Både på olika sociala medier och nu senast i Modellflygnytt. Det är nästan omöjligt för Michael och mig att bemöta och förklara på alla ställen där det publiceras felaktig information. Om du är tveksam till riktigheten i det du läser i olika forum kan du alltid gå tillbaka till Fältregistret (https://www.faltregister.se) där startsidan är uppdaterad med vad som gäller.

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson och Michael Österlund