handdator

Visa fullständig version : Live webinar den 9 dec. kl 17: EASA - Flying a Drone for funMichael
2020-12-07, 15:02
Hej!
Den europeiska luftfartsmyndigheten EASA bjuder in till ett direktsänt seminarium som sänds på YouTube den 9 december kl. 17:00-18. EASA har varit ansvariga för framtagandet av EU:s nya drönarregelverk som även blir är lag i Sverige vid årsskiftet.

Även om seminariet troligen inte kommer att handla om modellflyg och de speciella förutsättningar som gäller oss för oss modellflygare, utan mera om UAS/drönare i allmänhet, så kan det ändå kan vara av intresse om man har för avsikt att flyga från andra platser än godkända modellfygfält och/eller använda kommersiellt tillverkade UAS/drönare. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Länk: Flying a Drone for fun - Get to know how to become a good drone pilot (https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/flying-drone-fun-get-know-how-become-good-drone-pilot)

"Description
The new European Drone regulation for commercial and leisure users is coming into force at the end of December 2020. It will make it easier to fly a drone under the same conditions across Europe.
Flying a drone is great fun, a rewarding hobby and has incredible business potential. The drones industry will create many benefits for our communities and has the opportunity to grow significantly over the coming years. To keep everyone safe and to make sure we share the airspace safely with everything else that flies, it is important that the whole drones community understands the new drone rules. We will have a live streaming session to focus on the needs of those of you who fly drones for fun.
The regulations include a lot of jargon and technical terms and there are many aspects of drone flying that need to be demystified in the drone world in general. This session will help you understand how to fly safely a Drone in Europe.
Find out what is important for you to remember to be a good pilot. What is changing about how you fly your drone. Do you have questions that need an answer? This event is for you!"

/Michael