handdator

Visa fullständig version : Byte av Medlemsregister!!kjni
2020-12-16, 11:21
72205

RCFF kommer fr o m 2021 att byta system för hantering av medlemsavgifter och medlemskort.

Det system vi använder sedan några år tillbaka kräver mycket tid för manuell hantering och går inte att på ett enkelt sätt att använda för att ge ut medlemskort.

Vi har därför i ett enhälligt styrelsebeslut 2020-12-14 bestämt oss för att byta till Cardskipper. Detta innebär att vi får en automatisk koppling mellan betalning och uppdatering av medlemskort. Medlemskorten kommer att finnas i appen Cardskipper. Den fungerar på en smart telefon och även via en webbsida på dator. Via appen får vi också möjlighet att skicka meddelanden direkt till alla medlemmar, t ex automatiskt påminna om att medlemskapet behöver förnyas. Betalning sker direkt inifrån appen och det fungerar då att betala med Swish eller Bankkort.

Bytet av system kommer att ske vid årsskiftet och vi vill därför att Du som betalar din egen avgift väntar till efter årsskiftet med att betala för 2021 och att du då gör det via appen Cardskipper. Vi kommer att lägga ut ytterligare information både här och på vårt forum ( www.rcflyg.se) om hur bytet går till for Dig som användare/medlem.

Kortfattat blir det så att du kommer att få en inbjudan till Cardskipper via mail och SMS. I den inbjudan finns instruktioner hur Du går vidare. Denna inbjudan skickas ut 28/12.

För klubbar som betalar i klump för alla sina medlemmar gäller att man fortfarande gör detta via bankgiro som tidigare och att man rapporterar medlemmarna via en Excel-fil. Vi kommer att lägga ut en ny version av den Excel-filen inom kort. Den är anpassad för att enkelt kunna importeras till vårt medlemsregister i Cardskipper.

Oavsett om din betalning kommer via en klubb eller att du betalar din avgift direkt så kommer ditt medlemskort att levereras till appen i din telefon (eller finnas att hämta via webbsida i dator). Du behöver därför hämta appen Cardskipper till din telefon. Info om detta kommer i en direkt inbjudan enligt ovan.

Alla medlemsskap från 2020 fortsätter att gälla fram till 2021-03-31 så det är gott om tid att gå in i det nya systemet.Även medlemsförsäkringarna gäller fram till 2021-03-31

Med vänlig hälsning
RCFFs styrelse

pernstig
2020-12-16, 16:56
Behöver vi som redan har betalat göra något mera?

K-Å
2020-12-16, 17:35
Sitt lugnt i båten Leif allt kommer att lösa sig.

kjni
2020-12-16, 18:39
För den som redan betalat gäller att betalningen följer med till det nya registret. Det som behöver göras är att ladda ner appen och registrera den. Då finns medlemskortet där med markering att betalningen för 2021 är gjord.

Info om hur detta görs kommer via mail och SMS den 28/12.

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson