handdator

Visa fullständig version : 18650-batterier?Thomas
2021-02-12, 22:30
Är det någon som har använt 18650, 3,7V Li-ion-ackar till t.ex. sändar- eller mottagarackar?
Eller tändsystem-ackar till bensinare?
Erfarenheter??

Michael
2021-02-12, 23:38
Alla 18650-batterier är inte skapta lika
Jag använder celler av fabrikat Sanyo (NCR18650GA) eftersom jag alltid har haft goda erfarenheter av det fabrikatet. Standardladdning är CC-CV, <1,5A, <4,2V och enligt rekommendation använder jag en cut-off på som lägst 2,5 V/cell vid urladdning. Enligt datablad ska de tåla att laddas med 1C, men den angivna standardladdströmmen som anges är lägre.
Det är lite oklart vilket strömuttag cellerna tål, men jag har provat med upp till 10A och får ut nästan samma kapacitet som vid 1 A strömuttag (3300 mAh). Energiutbytet blir lite knappt 20% lägre (lite knappt 11 Wh) lägre beroende på att den högre strömmen drar ner polspänningen jämfört med om man urladdar med låg ström. Det medför tyvärr att batterierna blir ganska varma vid 10A urladdningsström, varför man nog ska begränsa det kontinuerliga strömuttaget till kanske hälften eller mindre.

I mitt tycke är det mycket bra och användbara celler.

McRegor
2021-02-13, 09:21
Finns ju ett gäng EDF-flygare som påstås använda denna typ av celler (Samsung) för en såpass strömkrävande applikation som just det är. Själv har jag bara en sändare som använder 2*18650 och det går ju utan problem.
Sen används dom ju bl a av Tesla i deras bilar och i många andra e-mobilitets-applikationer.
Roger