handdator

Visa fullständig version : Nytt beslut från TSkjni
2021-03-10, 15:05
Nu har vi äntligen fått ett beslut från TS att våra reviderade säkerhetsregler är godkända och att vi fortfarande har ett godkännande att bedriva vår verksamhet under Artikel 16. Det som fortfarande inte är klart är de ca 30 fältärenden som släpar från höstens omgång. Vi hoppas snart få en uppdaterad lista där dessa ingår.

Se detaljer på Fältregistret (https://www.faltregister.se)

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson