handdator

Visa fullständig version : Modellflygets framtid - hur blir vi fler?kjni
2022-08-18, 09:23
Hej,

RCFFs styrelsen har fått ett mail/remiss från Mats Erlandsson, RIPA. Det handlar om den workshop man hade under RIPA-veckan. Citerar innehållet här och bifogar protokoll från diskussionen på RIPA-veckan.

Rekrytering av nästa generation modellflygare är kanske den viktigaste frågan för modellflygets framtid och överlevnad. Även om mailet nedan är skickat till styrelsen är frågan något som rör alla aktiva modellflygare. Vi vill därför dela Mats mail mer Er alla och hoppas att vi får en inspirerad och kreativ diskussion i den här tråden inför vår hantering i styrelsen.

Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson, kassör RCFF.

" Till styrelsen för SMFF och RCFF.
För info: Kjell Folkesson Svenska Flygsportförbundet.

Hej!
Inför årets Ripaläger bjöd vi som klubb in lägrets deltagare till en 2 timmars Workshop för att diskutera behovet av tillväxt och föryngring i landets modellflygklubbar, inbjuden till mötet var även Flygsportförbundets GS Kjell Folkesson

Flertalet av deltagarna är överens om att något måste göras för att finna nya vägar och arbetsformer för att skapa tillväxt. Rekryteringsarbetet skall ske i landets klubbar, behovet av centrala ”verktyg” och uppföljningar kan medverka till ett ökat engagemang på klubbnivå.

Redan när Riksidrottsförbundet startade projektet Strategi 2025, ställdes frågor hur landets klubbar kan komma att dra nytta av, och utveckla klubbverksamheten genom att finna nya vägar, framåt och uppåt.
Dagens Lokstödsbidrag är inte förenligt med flygverksamhet, att en lärare flyger med tre elever med start på samma klockslag fungerar inte, detta påtalades i mail till såväl SMFF som FSF under hösten 2018.
RF´s Peter Eriksson har lovat att RF undersöker möjligheten att finna nya bidragsformer, och säger sig arbeta för ett bättre anpassat bidragssystem, för idrotter med likande problem, tyvärr hör vi inget på förbundsnivå, det är ledarna i landets klubb som måste engageras och motiveras för att inte ”krokna”

Förslag har diskuterats för att förenkla medlemsanslutningen av medlemmarna i landets klubbar, Cardskipper används i dag av båda förbunden, I RCFF gör medlemmen hela jobbet, från anmälan till betalning, i SMFF sköts jobbet via förbundets kansli. Det måste kunna finnas gemensamma arbetsformer för båda förbunden för medlemsanslutning och uppföljning genom Cardskipper. I de fall tävlingsflygarna behöver licenser så skall kanske dessa hanteras med en handpåläggning som den tävlande får betala för.

Det fanns under en tid förslag på olika framtidsscenarier, presenterade på förbundens hemsidor, i flera av dessa framkom en gemensam Modellflygunion som den övergripande funktionen för att hålla samman alla modellflygare oavsett förbund och intresse, har dessa tankar och förslag gått i graven?

Flertalet av landets modellflygare träffas, flyger och umgås utan att diskutera förbundstillhörighet, flertalet tycker också att det borde räcka med ett förbund, och skapa gemensam tillväxt i detta, vägen dit kan tyckas vara krokig och svårframkomlig, men, vill vi uppnå förändring, är det vi i landets klubbar som kan påverka vägen framåt, beslut om förslag till förändring kan ske på kommande förbundsmöten, förslag med underlag till motioner måste ”växa” fram och skickas in i god tid.

Vi som deltog på Workshopen diskuterade möjligheten att hålla digitala möten för avstämning under hösten, kanske kan det även vara ett ”ämne” på riksnivå för framtida digitala ”byggkvällar.

Vi skickar detta underlag vidare till styrelserna i båda förbunden, och hoppas få en återkoppling med förbundens gemensamma syn på nuläge och framtid, för de organiserade modellflygklubbarna i Sverige.

Vi vill mer, vi vill bli fler!

Bifogar en fil med protokoll från mötet

Mvh
Ripa Modellflygklubb
Mats Erlandsson"

Länk till protokoll RIPA 2022 (https://www.ripamfk.com/images/Dokument/Protokoll%20Ripa%20MFK%2022%20juli)

Ripa
2022-08-18, 20:47
Den bifogade länken verkar inte fungera, provar med en ny länk

https://www.ripamfk.com/images/Dokument/Protokoll%20Ripa%20MFK%2022%20juli

Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com

kjni
2022-08-18, 21:08
Den bifogade länken verkar inte fungera, provar med en ny länk

https://www.ripamfk.com/images/Dokument/Protokoll%20Ripa%20MFK%2022%20juli

Mvh
Mats Erlandsson

www.ripamfk.com (http://www.ripamfk.com)

Tack Mats, länken fungerade för nedladdning av filen men den är nu uppdaterad så att den öppnar dokumentet direkt i webbläsaren.

MVH
Kjell

Daniel Ahlin
2022-08-18, 21:21
Det stora problemet när jag var ung liten flygdrömmare som började modellflyga var 20km till modellfältet. Även med föräldrar som körde så blev flygtillfällena för få och för glesa för att lära sig ordentligt.
Idag med 250gram modeller som man lagligt och lämpligt kan flyga på cykelavstånd från hela sveriges 12åringar så borde det gå att öka intresset för modellflyg och även intresset för de större planen och det riktiga modellflygfältet.

Graff70
2022-08-18, 22:31
Jag kommer in från sidan här...
Redan för 15 år sedan kämpade vi med dessa frågeställningar inom SMFF.

Att rekrytera via föräldrar är en väg som kräver en stor transparens hos klubbarna samt en vilja att samarbeta med skolor och andra aktörer.

Det gäller att skapa ett sug hos ungdomarna så de återkommer till hobbyn.
Det gäller att synas i offentligheten, så jag håller med om att det lönar sig att annonsera och skapa material som kan delas på sociala medier.
Att synas är att finnas, så enkelt är det.
Om föräldrarna inte vet om vår existens är rekrytering omöjlig.
Skolflyg i samarbete med skolor är ett koncept som framgångsrikt testats innan.


Jag håller definitivt med om att det är olyckligt med två förbund, en modellflygsunion vore att föredra.
Min tanke är ju att nuvarande RCFF skulle kunna utgöra grunden för bredden och SMFF tar hand om tävlingsflyget, allt under samma paraply.


Att höja medlemsavgiften för att öka statusen på fälten kräver lite mer underlag anser jag.
Vilken nivå? Hur kvantifierar man det?


Klubbarna behöver definitivt tänka över hur de samarbetar med varandra, och med andra föreningar!
Att samarbeta ger möjlighet för fler vuxna ledare till verksamheten.

Lite så tänker jag.

Thomas
2022-08-19, 09:55
Jag håller definitivt med om att det är olyckligt med två förbund, en modellflygsunion vore att föredra.
Min tanke är ju att nuvarande RCFF skulle kunna utgöra grunden för bredden och SMFF tar hand om tävlingsflyget, allt under samma paraply.
Ungefär så har man väl det i Tyskland, har jag för mig...

Utmärkt förslag!

Anders J
2022-08-19, 15:36
S-O Schedvin, salig i åminnelse, hade lite samma tänk. Han tänkte dessutom in SMOS som det tredje benet till att hantera OT flyget. Kanske något att filura vidare kring?

Thomas
2022-08-19, 16:49
S-O Schedvin, salig i åminnelse, hade lite samma tänk. Han tänkte dessutom in SMOS som det tredje benet till att hantera OT flyget. Kanske något att filura vidare kring?

ÄNNU bättre förslag!

kjni
2022-08-19, 18:48
För ungefär ett år sedan startades en arbetsgrupp med deltagare från både SMFF och RCFF med syfte att fundera över möjliga organisationsstrukturer för framtida modellflyg. Gruppen har ännu inte presenterat någon rapport och arbetet kan nog sägas gå på sparlåga. De funderingar jag hade i gruppen är åskådliggjorda i bilderna här nedan. Skisserna är mina personliga synpunkter och inte sanktionerade av förbunden.

Jag tror att enda möjligheten framöver om vi vill bli en modellflygorganisation är att båda nuvarande förbunden går upp i en ny organisation, t ex SMFU i mina skisser. RCFFs medlemshantering i Cardskipper fungerar ganska bra och det finns möjligheter att hantera intressegrupper och specialgrupper som tävlingsaktiva direkt i CS och efter inkörningperiod behövs ganska liten handpåläggning. Alltså billig administration.

När det gäller tävlingsdelen tror jag att det enklast sköts som i bild 2, d v s via Flygsportförbundet. Teoretiskt skulle det vara möjligt att genomföra detta enligt bild 3 men mera komplicerat.

Fundera gärna vidare runt innehållet i skisserna...

MVH
Kjell

74694

74695

74696

74697

Ålänning
2022-08-20, 20:48
Bra att ärendet tas upp, är lika på många ställen. Beror också på hur många som bor i närheten av ett fält.

Som allt annat numera så är det inte intresset som sviker för folk, utan tiden och/eller pengarna som gör att det inte går att utöva RC-flygandet utöver alla andra hobbies och fritidssysslor folk bara måste ha idag. Hur många hobbies hade ni för 10 år sedan? Var det en stor hobby eller hade ni en handfull eller mer? Vad går er tid till idag? Mycket ska ha mer. "Man kan inte hålla på med allt, fast det skulle vara roligt" säger folk. !?

De RC-flygare som hållit på mycket och/eller många år tar hobbyn för seriöst i en nybörjares ögon och skrämmer bort dem. Vägen in i hobbyn för de flesta jag känner som stannat kvar är de som fått uppleva resan från noll tillsammans med någon annan nybörjare eller för sig själv. Antingen har man roligt och gillar det man gör, eller så lämnar man. Är det för seriöst med utbildningar, massa information, regler osv så är det förstås inte lika kul och färre fastnar.

Folk vill göra på sitt sätt. Och då menar jag inte "laglöst" utan de vill kanske surfa på nätet och köpa vad de vill, börja bygga, lära sig mer, få hjälp osv. Inte sjutton vill jag börja flyga med en EPO-Bixler tex! Jag vill ju köpa min Spitfire-byggsats och bygga den. Tiden mellan köp av Bixlern och flyga är kort och man hinner inte få intresse, hann bara bli ett prova-på-nöje. Tiden från köpet av Spitfiren och tills den är flygklar är otroligt mycket längre och under den tiden lär man sig att man kanske givit sig ut på djupt vatten och skaffar nåt enklare först för att lära sig flyga. Men under denna tid har man även varit väldigt intresserad och fått tycke för RC-flyg på ett helt annat sätt. Det har hunnit bli en hobby. Jag upplever det som att när EPO-flygen kom försvann det genuina RC-flyg-hobbyn, det vart mer nöje (köpa, flyga, krascha, slänga).

Förutom marknadsföring inklusive att flyga där folk ser er eller ställa upp på mässor (syns man inte, finns man inte) så tycker jag sidan man kommer till när man knappar in www.rcflyg.se är oredig. Man ser allt på en gång. Kunde vara en mer gästvänlig sida. Forumet kunde vara under forum.rcflyg.se för den som vill gå förbi allt och direkt till forumet. Men en ny person som googlar sig fram kommer till en väldig ovälkomnande rörig sida. Nånstans borde det stå tydligt "Jag är ny! Var börjar jag?" eller nåt. Man vill ju veta vad RC-flyg är för nåt, var man kan se andra flyga och när, vad man ska köpa, var man kan köpa, var man kan flyga, regler och licens, osv. Jag tycker att det har skapats många höga trösklar för att kunna släppa in nya. Lite information i taget i rätt takt håller dem nyfikna och kvar.

Föreningar och flygandet lever OM det finns eldsjälar och folk som VILL bygga och RC-flyga. Det handlar inte alltid om att föreningen har tex byggkvällar och det funkar så bra så. Jo det funkar säkert där det funkar... för att dom som är på byggkvällarna gillar det. Det är inte automatiskt ett recept för lyckad framgång på alla breddgrader.

Dessutom måste man komma ihåg att det ska vara en rolig hobby, en intressant resa, inte en tråkig utbildning som styrs upp av regler och folk som är överseriöst påtryckande hur man ska göra och inte får göra. En rolig del av hobbyn är att själv få läsa och lära, uppleva samt testa sig fram. Ta inte det ifrån dem, det tråkar ut dem. Med det menar jag inte att man ska vara laglös, men det måste informeras med måtta.

En väldigt viktig aspekt är folk behöver kunna få hjälp när de behöver det. Där är forum bra, men alla gillar inte forum. Inte ens Facebook alla gånger heller. Häromdagen ringde en ny flygare till mig och använder Whatsapp. Alla kanaler behövs. Vissa vill inte ens köpa grejer via webshops och en fysisk butik kan vara för långt bort. Jag har hjälpt till och tagit hem mycket grejer åt andra så de kommer vidare och grejerna inte blir liggande.

Och alla kan inte flyga på registrerade föreningars registrerade fält, de är för få och får långt bort från väldigt många. RCFF och SMFF måste gynna alla flygare oavsett de flyger på ett icke registrerat välgjort fält eller hemma på sin åker. De flesta börjar på ruta 1. Men, de kanske tar ett steg till och ett till och sen mitt i allt har ni en inbiten ny medlem.

Att ta tex A1/A3-licensen kan skrämma bort många, så det måste informeras rätt. Man behöver inte ta licens för att cykla sin cykel i trafiken, men för att flyga ett RC-flyg som väger 500 gram så är det nåt helt annat. Folk skrattar åt sånt, så det gäller att få dem att förstå hur det ligger till.

Ju fler som är på fälten och flyger, desto fler kommer dit, om de vet om det.

Och stäng av datorn samt TVn, lägg mobiltelefonen åt sidan. Se sen va mycket ni får gjort. Men om ni gör nåt RC-relaterat vill vi ju se vad ni gjort. ;-)

Vad är SMOS och OT-flyget?

Anders J
2022-08-21, 10:38
SMOS = Svenska Modellflygares Oldtimer Sällskap.
OT RC = radiostyrning av Oldtimer modeller.
Läs mer på SMOS hemsida: smos.home.unix.net (http://smos.homeunix.net)

AM
2022-08-21, 14:05
Att satsa vidare på ett eventuellt samarbete med SMFF är som att ge foder till en död häst. RCFF har nu resultatlöst i åratal försökt hitta samarbetsvägar och hela tiden haft en utsträckt hand till SMFF. SMFF har trots omorganisationer och framtidsplaner inte lyckats komma ur kostymen med extrem dyr administration i form av traktamenten, hotellnätter, resor etc. Detta ska betalas av en allt mindre skara medlemmar. Som Leif Östling sa: " Vad fan får man för pengarna"?
Modellhobbyn är för liten i antal betalande medlemmar för att låta avgifterna slukas av förbundets administration.

Nej, låt oss glädjas åt de två förbunden där det ena förbundet - RCFF - står för "friflyget" och nöjesflygarna som ju utgör 99% av alla modellflygare. SMFF kan ägna sig helt åt tävlingsmedlemmarna som genom medlemskap även i RCFF kan bli sponsrade av sin lokala klubb och RCFF. Så länge SMFF inte gör en total omstart och minskar sin administrationskostnad med typ 80-90 procent är det förbundet en döende dinosaurie.

En annan infallsvinkel på det minskande medlemsantalet är fokuseringen på ungdomsrekrytering - vilket är allenarådande enligt RF´s krav. Nu när pensionärer lever allt längre, är friskare och ökar i antal ska vi kanske istället börja rikta in oss på pensionärerna och söka de kanaler som kan ge ekonomiskt stöd till RC-hobbyn. Då är ju RF helt fel organisation att mingla med. Pensionärerna är en starkt växande grupp i samhället som ofta har en begränsad ekonomi. Den gruppen kan behöva all hjälp både ekonomiskt och inte minst på hobby- och fritidsplanet. Vi ska kanske börja se pensionärerna - snarare än ungdomarna - som den grupp som får modellflyget att överleva?

Gasman
2022-08-21, 14:56
Ove har en point där att det kanske är pensionärerna vi ska inrikta oss på. Sedan när jag tänker tillbaks på min egen ungdom när jag började på allvar med modellflyget. Bygglokal! Klubben hyrde en stor källarlokal där vi smågrabbar (inga tjejer var med då heller) hölls tillsammans med äldre gubbs och byggde friflygande kärror och linstyrt. Det var alltid folk där. Klubben köpte in ett förråd med balsa, siden, lacker, lim, bränsle mm. Allt till självkostnadspris.

Ville
2022-08-21, 15:00
Hej!
Snygga presentationer av Kjell, men det är allt. Vad är det som ligger och pyr eftersom vi måste ändra det vi har idag? För mig verkar det fungera väldigt bra, eller har jag fel?
Tycke vi ska fortsätta i nuvarande form och samarbeta med andra som verkar ha fungerat riktigt bra. Kanske är det något vi medlemmar inte känner till, varför laga något som är helt!?

/Ville :)

McRegor
2022-08-21, 18:02
Tror också att vi har flera att hämta bland pensionärerna än bland ungdomarna. Visst - pensionärerna är inget vi allenast bygger framtiden på men det är trots allt inte fel att ha en levande verksamhet även idag. Och emellanåt kan man faktiskt få bidrag via Sisu även för pensionärsverksamheten - alltså att aktivera dessa grupper.
Roger

AM
2022-08-21, 18:05
Pensionärerna är den grupp som växer snabbast i samhället. Dags att försöka få kommunerna och regering att inrätta en ”Seniorstyrelse” liknande fd Ungdomsstyrelsen där effektivt stöd kan betalas ut. Inte minst en möjlighet att ge pensionärerna större legitimitet. Stöd till bygg/trivsellokaler och flygfält.

Ville, det finns inget samarbete alls mellan våra två förbund. Allt arbete som lagts ner gentemot myndigheterna har RCFF och Kjell Nilsson och Michael Österlund svarat för. SMFF har åkt med gratis hela vägen. Våra två förbund befinner sig på var sin planet.

Ripa
2022-08-22, 11:38
Landets organiserade modellflygare blir allt färre, landets klubbar likaså, är det något vi måste acceptera rakt av, eller skall vi fundera över varför utvecklingen blivit som den är, och försöka finna svar och lösningar efter det?

Skall vi stillasittande, med armarna i kors, se hur klubb efter klubb dras in i den pågående störtspiralen, för att krascha och läggas ner. Vi skåningar ser tvärs över sundet till Danmark, som haft tillväxt i sina klubbar för nionde året i rad, Danmark redovisade 6037 klubbmedlemmar 2021, detta jämfört mot Sveriges 4043, (varav 3 136 i SMFF) betänk då att Sverige har ca dubbelt så många invånare

74715

Under workshopen på Ripa framkom många förslag och idéer för att skapa förändring och tillväxt, alla är överens om att det är vi medlemmar som skall uppfinna de nya hjulen, finna åtgärder för att skapa tillväxt, sprida intresse och engagemang hos klubbens medlemmar, mot nya gemensamma mål.

RF har som övergripande inspiratör skapat projektet Strategi 2025, med mål och syfte att få alla sina medlemsorganisationer (specialförbund) att växa. Flertalet av RF´s anslutna föreningar driver idrott med tävling, flertalet dessutom i lag.

Att vara flyglärare och starta flygverksamhet med dubbelkommando med tre elever på samma klockslag, är inte bara svårt, det är helt omöjligt. Detta påtalades via mail till såväl RF, som FSF och SMFF i november 2017, det är i stort sett omöjligt att bedriva skolflygverksamhet med bidrag genom Lokstöd.

//////////////////////////// Klistrar in svaret vi fick som klubb fick från FSF i maj 2018
Just frågan om redovisning av LOK behandlades på RF-stämman i helgen. RF kommer att se över kriterierna för LOK - det är inte bara FSF som har svårt att samla tre ungdomar för att kvalificeras för stöd. Skateboardförbundet har lagt en motion om att "spontanidrott" ska räknas, väldigt likt det du skriver nedan.

/////////////////////////////////////
Vår klubb deltog på förbundsmötet i Malmö 2018, inte ett ord om ungdomsrekrtering, och RF´s projekt Strategi 2025 nämndes på mötet.

////////////////////////////////////
SMFF skickade ut en enkät till landet klubbar i december 2019 med följande frågor.
1. Vad får ni från förbundet idag som ni behöver/vill ha?
2. Vad får ni inte från förbundet idag som ni skulle vilja ha?
3. Vad får ni från förbundet idag som ni inte behöver?
Enkäten besvarade aldrig från förbundet, enligt uppgift hade endast 17 klubbar skickat in något svar, och styrelsens samlade svar var, att dessa klubbar var i stort sett nöjda.

////////////////////////////////////
Ett årligt samtal med RF ger var på att arbete pågår med att se över bidragsystemen och att vi får se framtiden an. Vad vi tycker oss förstå är det ingen fråga som drivs av något av specialförbunden inom flygsport.

Nu avvaktar vi svaren från styrelsen för SMFF och RCFF samt förhoppningsvis ett svar med synpunkter, tips om framkomliga vägar och möjligheter från FSF.

SMFF hade styrelsemöte den 17 augusti
RCFF har styrelsemöte den 15 september

"Vi vill mer, vi vill bli fler"

Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com

Ville
2022-08-22, 13:29
Landets organiserade modellflygare blir allt färre...

Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com (http://www.ripamfk.com)

Hej Mats.
Du och säkert fler har kämpat med dessa frågor i åratal och det uppskattas, men tyvärr, med facit i hand så har vi som kollektiv misslyckats kapitalt. Vi blir färre och så kommer det att fortsätta tills vi hittar svaret på varför? Du säger att Danskarna lyckas bra med medlemsrekryteringen, så ett förslag kan kanske vara för er som har närkontakt med dem, att inte bara titta över sundet utan också att besöka dem och kanske lära något.
Personligen är jag helt tillfreds med hur det ser ut hos oss i vår klubb, vi har ett jättefint fält att flyga på och i princip behöver jag inget mer.
Dock vet jag att uppskatta RCFF och SMFF för de gör ett riktigt bra jobb i mångt och mycket.

Jag har också börjat komma till åren och hoppas innerligt att de nya unga krafterna vill ta vid när eldsjälarna av idag faller ifrån.

Nöjd men inte liknöjd!

/Ville :)

AM
2022-08-22, 16:07
Personligen är jag helt tillfreds med hur det ser ut hos oss i vår klubb, vi har ett jättefint fält att flyga på och i princip behöver jag inget mer.

Det är kanske just detta som är svaret på varför vår hobby minskar. Vi är nöjda med vad vi har och orkar, vill eller kan inte engagera oss i att jobba för hobbyns framtid.
Mats Erlandsson och jag blev utröstade ur vår styrelse för att vi ville mer. Vi blev obekväma. I vår styrelse är det endast Kjell Nilsson som har engagerat sig och presenterat framtidsplaner och idéer. Annars är tystnaden tyvärr total.

Ripa
2022-09-01, 11:30
Vi vill mer – Vi vill bli fler!

En månad har gått sedan brev skickades till förbunden, detta efter den Workshop som Ripa Mfk tog initiativ till att genomföra på årets Ripaläger.

RCFF´s Kjell Nilsson, svarade genom att lägga ut inskickat brev på RCFF´s forum, (1:a inlägg i denna tråd).
Kjell har dessutom följt upp med mer information i denna tråd, framtaget för framtidsgruppens gemensamma möte.

Formellt svar är att vänta efter den 15 september, då RCFF har styrelsemöte.

SMFF hade enligt hemsidan styrelsemöte den 17 augusti,
Flygsportförbundet hade styrelsemöte den 22 augusti.
Ännu har vi inte mottagit några svar.

Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com

Ripa
2022-09-08, 16:44
Vi vill mer – Vi vill bli fler!

Ännu har vi inte kunnat läsa något formellt svar på det mail som skickades till såväl SMFF, RCFF som FSF den 31/7

På SMFF´s hemsida har protokollet efter styrelsemötet den 17 augusti publicerats, det finns ingen punkt i protokollet som tar upp att protokollet från Ripa kommit SMFF tillhanda, och således då inte heller något svar från Workshopen på Ripa.

Vad gäller framtidsgruppen står att läsa under § 8 d
§ 8d Framtidsgruppen, nulägesrapport Framtidsgruppen har haft konferens med Kjell Folkesson på Flygsport där man fått mycket bra input, idéer och tankar. Fortsatta diskussioner behövs i styrelsen.

Vem/vilka utöver GS Kjell Folkesson på FSF som deltagit på konferensen framkommer inte, ej heller om det fanns med deltagare från RCFF på denna konferens?

För den som vill läsa protokollet i sin helhet finns länken här

https://www.modellflygforbund.se/globalassets/sveriges-modellflygforbund/protokoll/styrelseprotokoll-2022/smff_protokoll_7_2022-08-17-2.pdf

Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com

Ripa
2022-09-17, 22:38
Vi vill mer – Vi vill bli fler!

Vi är många i landets klubbar som söker nya möjligheter att utveckla vår hobby och våra klubbar.

Vid workshopen på årets Ripaläger diskuterades frågor, synpunkter och möjligheter, vilka sammanställts och skickats till förbunden.

Flera av mötesdeltagarna har hört av sig, detta då de förväntar sig svar med en samlad syn från SMFF och RCFF.

På SMFF´s hemsida har protokollet efter styrelsemötet den 17 augusti publicerats, det finns ingen punkt i protokollet som tar upp att protokollet från Ripa kommit SMFF tillhanda, och således då inte heller något svar på frågorna från Workshopen på Ripa

Vad gäller framtidsgruppen står att läsa under § 8 d
§ 8d Framtidsgruppen, nulägesrapport Framtidsgruppen har haft konferens med Kjell Folkesson på Flygsport där man fått mycket bra input, idéer och tankar. Fortsatta diskussioner behövs i styrelsen.

Vem/vilka utöver GS Kjell Folkesson på FSF som deltagit på konferensen framkommer inte, ej heller om det fanns med deltagare från RCFF på denna konferens? Det bör finnas en synergieffekt i ett framtida samarbete, speciellt som FSF startat ett projekt under 2022 med överensstämmande namn, och med samma målsättning "Vi skall bil fler"

För den som vill läsa protokollet i sin helhet finns länken här

https://www.modellflygforbund.se/globalassets/sveriges-modellflygforbund/protokoll/styrelseprotokoll-2022/smff_protokoll_7_2022-08-17-2.pdf

RCFF hade styrelsemöte den 15/9 och har skickat svar som redovisas i denna länk

https://ripamfk.com/images/Dokument/11413.pdf

Med vänlig hälsning
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com

larsmn
2022-09-18, 11:08
Även om det är en strategifråga, är det trots allt en lokal fråga för enskilda föreningar. Som sagt tidigare, att engagera ungdomar är svårare, dagens hobbies är till största del digital och den enda större gruppering som som lyckats därvid lag är Flitetest med sina Flightfests. Även om deras STEM-initativ verkar ha visst geomslag, är det de stora flygfesterna som slår, engagera hela familjen .... Fast de kräver folk, marknadsföring och resurser att genomföra.

Så, som en föregående talare nämnde, med nästan 3 ggr så många pensionärer som 17-25-åriga, är det kanske de nyblivna pensionärerna vi skall koncentrera oss på. Försöka hitta nya utövare och funktionärer via kommunernas pensionärsintron, PRO etc. Men då med någon samlingslokal där folk kan få testa att bygga, vilket dock i sig är ett problem då hobbylokaler har blivit hårdvaluta, att försöka finna samarbetspartners att dela lokal med.

McRegor
2022-09-19, 09:47
Sen kan man nog börja "bearbetningen" betydligt tidigare än när vi blir pensionärer - som nämndes i RCFFs svar så är det nog snarare när barnen börjar bli "självgående" som föräldrarna kan få lite mera tid för egna sysselsättningar och då kanske man kan fånga upp en del.
Sen när det gäller bidrags-delarna så har dessa varit väldigt fixerade på ungdomar men där borde det också vara möjligt att få olika bidrag för att man engagerar pensionärer - många i den gruppen kan säkert leva ett tämligen ensamt liv så att samlas i våra modellflygklubbar borde absolut vara positivt för livskvaliteten för dessa.
Vår klubb har via våra medlemmar satsat på att vara en levande klubb hela året genom att i möjligaste mån ha fältet öppet året runt och ha det som samlingsplats för inte minst våra äldre medlemmar. Vi har ju en klubbstuga där man kan värma sig mellan utomhusaktiviteterna vilket nog är en förutsättning - sen flyger vi, fikar och snackar i största allmänhet. Detta har givit en nästan oväntad positiv effekt på vår aktivitet på fältet.
Roger

Friyflygaren
2022-12-10, 01:13
Jag vet inte om det är många som kommer till klubbarna av ren nyfikenhet och sedan börjar med hobbyn men jag skulle anta att om modellflyg syns mer och mer på fler platser så är det fler som kommer att bli intresserade.

Ålänning
2022-12-18, 19:17
Ta med nån bekant!
Och visa vad du håller på med. Behöver inte vara en potentiell ny flygare. Vissa fotar upplevelsen och lägger ut på sociala medier eller berättar åt bekanta och då kanske nån reagerar och blir nyfiken. Sånt når alla åldrar och blandad skara av personer.

Är med i en annan förening och de nya brukar jag fråga hur de hittade oss och det är helt blandat. "Såg er flyer", "såg på FB", "hörde att en bekant höll på", "läste ert reportage i tidningen", osv. Syns man inte så finns man inte. Berättar man åt 100 så kanske ett fåtal blir intresserade och kanske en kommer och kikar.

Obs obs! Det är sen det viktiga kommer, det svåra... när de väl kommer till fältet, vad får dom se? Nån som flyger en risig EPO-kärra utan landställ som landar utanför fältet? Folk som inte flyger utan bara står och pratar? En person i helt annat ålder än dom själva? Nån som inte tar sig tiden att välkomna och berätta? Osv... Det är viktigare att berätta rätt grejer så de blir intresserade och kommer igen, istället för att berätta precis allt och hur dyrt och stort och häftigt allt kan bli eller är. Besserwissers tar livet av lusten. Skräm inte bort folk. Tänk också på att RC-flygande inte alltid/endast är en hoper introverta personer som helst flyger ensamma, utan RC-världen är en social grej också, bekantskaper och folk att lösa problem med, peppas av osv. Vissa vill gå sin egen väg, få uppleva den första roliga tiden och inte hamna på värsta säkerhetsföreläsningarna och få alla tips om hur de kan göra det ena och det andra utan att göra misstag mm.

Första intrycket är väldigt viktigt. Vissa eventuellt intresserade tycker om slit o släng och vill bara köpa flyga röjröj. Andra gillar seriös satsning och hör till den gruppen som köper massor med bra grejer och helt nördar in sig, men kanske inser att de inte har tiden. Andra gillar finflyg och vill egentligen helst köpa ett stort dyrt fint detaljerat flyg med en gång.

Gäller att få dem att förstå att de måste släppa en eller fler av alla sina nuvarande hobbies och börja med RC-flyg istället! :-D Inte det lättaste. Det finns de som vill prova allt och de blir inte långvariga eller flyger ofta. Sen finns det ju dom som kanske slutat med något och söker nåt nytt.

Det andra... försök få tillbaks de som tagit paus men har grejerna kvar. Ju mer som händer på fälten, desto mer aktivitet skapar det.

Roligare flyga om man får kompisen, grannen, farsan eller sonen med sig än att komma ensam och helt ny till en okänd värld utan att uppleva allt nytt med.

Friyflygaren
2022-12-19, 15:36
Om yngre ska få upp ögonen för modellflyg så får man ta det dit dom är helt enkelt.

Thomas
2022-12-19, 16:30
Här är ju en entusiastisk klubb som verkar ha lyckats.

https://www.facebook.com/groups/1510169962560076/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=3475865842657135

Men det är ju inte i Sverige....

Ålänning
2022-12-19, 22:54
Det är inte svårt få fart på enorma föreningar och klubbar. Det är när de blir på gränsen som det svåra börjar. Dvs på gränsen till att bli för få. Flyg mer, syns mer, släp med folk. Förr filmade och fotade folk, men det är väldigt mycket mindre sånt nuförtiden.

Per P
2022-12-20, 14:57
Obs obs! Det är sen det viktiga kommer, det svåra... när de väl kommer till fältet, vad får dom se? Nån som flyger en risig EPO-kärra utan landställ som landar utanför fältet? Folk som inte flyger utan bara står och pratar? En person i helt annat ålder än dom själva? Nån som inte tar sig tiden att välkomna och berätta? Osv... Det är viktigare att berätta rätt grejer så de blir intresserade och kommer igen, istället för att berätta precis allt och hur dyrt och stort och häftigt allt kan bli eller är. Besserwissers tar livet av lusten. Skräm inte bort folk. Tänk också på att RC-flygande inte alltid/endast är en hoper introverta personer som helst flyger ensamma, utan RC-världen är en social grej också, bekantskaper och folk att lösa problem med, peppas av osv. Vissa vill gå sin egen väg, få uppleva den första roliga tiden och inte hamna på värsta säkerhetsföreläsningarna och få alla tips om hur de kan göra det ena och det andra utan att göra misstag mm.

Första intrycket är väldigt viktigt. Vissa eventuellt intresserade tycker om slit o släng och vill bara köpa flyga röjröj. Andra gillar seriös satsning och hör till den gruppen som köper massor med bra grejer och helt nördar in sig, men kanske inser att de inte har tiden. Andra gillar finflyg och vill egentligen helst köpa ett stort dyrt fint detaljerat flyg med en gång.

Där är du inne på något som jag också anser vara väldigt viktigt. Man ska visa vettiga modeller när man ska bjuda ut folk till fältet. En EPO som knappt håller sig uppe eller bara vinglar runt är absolut ingen bra reklam för hobbyn. Likaså är inte en jetmodell någon bra reklam för ofta kostar de helt galet mycket och att någon står o skrävlar om hur mycket en modell har kostat kan också skrämma bort folk.

Jag brukar alltid säga att det här är något vi gör för att ha kul, INGET annat. Dessutom är det inte intressant vem som gjorde snyggast looping, eller vem som hade finast radio eller flög högst i termiken eller vad det nu kan vara, utan när man åker hem för dagen är det den som har haft roligast som har vunnit, för den har fått ut meningen med hobbyn. Sedan om det är med friflyg eller en Sting eller en Jetkärra, det spelar ingen roll.

Vi bjöd via annonsblad ut kommunens pensionärer till fältet och det gav utdelning. Vi fick 3 nya medlemmar. De fick prova flyg med dubbelkommando och vi grillade o hade kul. Ibland behöver det inte vara så krångligt, men vi måste synas mer.

McRegor
2022-12-20, 16:33
Är ni på nåt sätt allergiska mot EPO-kärror...:icon_winkle:
Idag är det hos oss den överlägset vanligaste typen av kärra och det finns ju väldigt många och dessutom väldigt välflygande sådana. Sen håller jag absolut med om att det bör vara en pilot som flyger hyggligt bra om man skall visa upp hobbyn. Och precis som Per P skriver så skall vi heller inte i första hand visa upp de exklusivaste kärrorna för besökare frågar nästan jämt vad grejorna kostar. Och svara man typ 75.000 kr så är det nog många som drar öronen åt sig. Helt övertygad om att det är lättare att övertyga om det är en kärra för sig 3000 kr.
Vi har också satsat rätt mycket på att få ut oss "fritidsforskare" till fältet och med mycket bra resultat. Vi flyger utomhus hela året samt även inomhus under vinterhalvåret. Är det bara hyggligt flygväder så har vi minst 5 piloter på plats i stort sett varje dag under året - är vädret lite bättre så är det ofta 10-talet under dagen eller ännu flera.
Men som nån redan nämnt - det gäller att synas på nåt sätt och att få de som känner till oss att inse att vi har aktiviteter på fältet nästan alla dagar under året. Men visst skulle vi vilja nå en ännu större mängd flygintresserade pensionärer (utanför klubben) men frågan är vad som fungerar bäst för att nå dessa...
Roger

larsmn
2022-12-23, 11:54
Det är inte svårt få fart på enorma föreningar och klubbar. Det är när de blir på gränsen som det svåra börjar. Dvs på gränsen till att bli för få. Flyg mer, syns mer, släp med folk. Förr filmade och fotade folk, men det är väldigt mycket mindre sånt nuförtiden.

Tja, Lantmäteriverket lade ju en solid klumpfot på filmandet och fotandet. De skulle kunnat göra som Milo-staberna gjorde när de skötte "censuren" - självcensur. Dvs. filmar du något känsligt, lägg inte ut det. Tror de flesta av oss som hade sådana tillstånd fick det och aldrig mer hörde av Milo-staben.

Sedan har väl den hårdare följsamheten kring LOS + cert utanför klubbplatsen också bromsat. Intressanta är att Sjöfartsverket har "rättigheten" om det är en havshorisont, men de är bara intresserade av att värdera bilder som visar botten, själva vattenytan och fartyg är enligt deras webb helt ointressant. Sände in en pre-LMV-bild efter en landning i Kalmarsund, där kameran dippade upp och ner i vattnet, med undervattensmotiv, de bevärdigade sig inte att svara.
(planet höll, men inte kameran ;-) )

Thomas
2022-12-23, 22:02
Jag förstår inte ett dugg, men dom verkar ha en jäkligt bra ungomsverksamhet...

https://www.facebook.com/MKJuniorKlubUO

Klavins
2022-12-24, 13:55
hur det än blir så god jul o gott nytt år på er alla som gillar modell flyg

Lars 41an
2022-12-24, 14:20
Jag förstår inte ett dugg, men dom verkar ha en jäkligt bra ungomsverksamhet...

https://www.facebook.com/MKJuniorKlubUO

Hur hittade du den klubben, Thomas?

Det finns många vuxna som medverkar på bilder längre ned på facebooksidan. :grouphug:
Där finns också en länk till klubbens websida https://www.lmk-juniorklub-uo.cz/o-nas.html
O nás betyder "om oss". Där kan man se att en kvinna ingår i styrelsen.
Sonja har rollen som hospodárka vilket enligt Google Translate betyder hushållerska.:applouse:

God Jul och Gott Nytt År / Lars

Thomas
2022-12-24, 20:38
Hur hittade du den klubben, Thomas?

:applouse:

God Jul och Gott Nytt År / Lars

Fejsboken vet allt, Lars!
Hittade inlägget där tidigare och blev imponerad av deras ungdomsverksamhet, lite som vi hade det i vår ungdom.
Även kul att dom har en del flickor i verksamheten.

Friyflygaren
2022-12-27, 21:22
Filma sina flygningar och lägga ut publikt går utmärkt så länge kameran håller sig i händerna på en människa. Dessutom så är 99% av filmer med kameran monterad på planet helt värdelöst då man varken ser planet eller hur det beter sig i luften så det kan man skippa på en gång.

Halcon
2022-12-28, 08:44
Jag vet inte om någon skrivit om det tidigare men förr, i min ungdom, så kom man till skolan och visade vad man höll på med, kommer ihåg hur någon från en astronomiförening visade upp Estes modellraketer, byggen m.m........kanske man kunde göra nåt liknande?

larsmn
2022-12-30, 12:30
:icon_lol::crazy_pilot: Åhh, vilka minnen, Har sänt upp ett par st i mitten av 60-talet, den enda som tog sig över trädtopparna, lade sig horisontellt likt ryska dommedagsrobotar och flög in över en skog :secret: . Elefun O Conrad har haft lite modellraketmaterial, men med hårdare regler so har det nästan dött. En fd. arbetskamrat o hans son höll på i ett par år norr om Kalmar. Men den marknad som fanns på 60-70-talet är tyvärr borta. Har en kul Estes kameraraket någonstans, kom med ansökningsblankett för luftfoto :icon_lol:. Fast i Estes hemland är det definitivt inte dött.

Körde faktiskt en outreach på en mellanstadieskola i Kronoberg och pratade om pikosatelliter via ett Lnu.se-engagemang, så visst kan vi gå ut och prata aerodynamik och radioteknik. När jag tänker på det, vi som är pensionerade (skolorna har oftast inga pengar för "extra" saker) skulle kunna gå ut och följa amerikanernas STEM-initativ. Problemet är att de små kastplan FT-folket använder inte säljs i Europa samt att lätt, "billig" foam blivit omöjlig att få tag i.

Danne1700
2022-12-30, 14:22
Sonen och jag sköt upp Estes-raketer från Årstafältet i Stockholm, på den tiden när inget var lika farligt som nu.
Skulle vi göra om det idag blev det väl allmän mobilisering och utvisning av ryska diplomater...
Det var bättre förr, och ju förr dess bättre.

Daniel Ahlin
2022-12-30, 21:47
Jag tror att landets klubbar behöver lite verksamhet som inte ligger flera mil ut i landbyggden längst knöliga grusvägar som landets stadsjeepssförare inte vågar åka på.
Man kanske ska ha lite träffar för 250grams modeller som får flygas i princip var som helst. Då kan modellklubbarna komma till det vanliga folket. Jag har ett par modeller som kvalar in under 250g gränsen som flygs hemma och nästan varje gång dyker det upp någon som är lite nyfiken.

McRegor
2022-12-31, 09:53
Våra större tätorter förtätas ju i en ständigt accelererande takt så ytor att ens flyga inomhuskärror utomhus försvinner ju i samma takt, tyvärr.Så nyrekrytering av lite yngre flygare är nog inte så enkelt - i alla fall inte i lite större städer.
För några år sen så hade vi lite samarbete med skolor/fritidsförvaltningar och visade upp oss på bl a olika arrangemang under skolloven. Men resultatet var tyvärr väldigt skralt - ingen enda individ hittade ut till vårt fält sen. Så det är därför inte helt enkelt att engagera medlemmar i sådana aktiviteter när man ser resultaten i backspegeln.
Det som hittills räddat många klubbar är nog olika former av återvänds-flygare - både sådana som lämnat småbarnsåren bakom sig liksom de som närmar sig pensions-åldern och vill återvända till modellflyget.
Roger