Ordförande:
Kjell-Åke Skoog 
forumnamn K-Å
Invald på årsmötet 2019 för en tid av 2år (2019-2021)

Vice Ordförande:
Kjell Nilsson forumnamn kjni

Kassör:
Kjell Nilsson forumnamn kjni

Sekreterare:
Henrick Almqvist forumnamn DrHanke

Ledamot:
Kjell Nilsson 
forumnamn kjni
Invald på årsmötet 2019 för en tid av 2år (2019-2021)

Michael Österlund forumnamn Michael
Invald på årsmötet 2019 för en tid av 2år (2019-2021)

Henrick Almqvist 
forumnamn DrHanke
Invald på årsmötet 2019 för en tid av 2år (2019-2021)

Mats Hallin forumnamn forumnamn senmathal
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 2år (2020-2022)

Richard Bokström forumnamn bokis
Invald på årsmötet 2019 för en tid av 2år (2019-2022)

Magnus Bernroth forumnamn Gasman
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 2år (2020-2022)

Suppleanter:
Suppleant 1
Mats Erlandsson 
forumnamn Ripa
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 1år (2020-2021)

Suppleant 1
Ove Nielsen forumnamn forumnamn AM
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 1år (2020-2021)

Säkerhetsansvarig:
Richard Bokström forumnamn bokis


Försäkringsfrågor:
Richard Bokström i samråd med Kjell Nilsson

Revisorer:
Belinda Dahlin 
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 1år (2020-2021)

Fredrik Schultz forumnamn Fredrik Schultz
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 1år (2020-2021)

Revisorsuppleant:
Viljo Liukku forumnamn Ville
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 1år (2020-2021)

Vakant Supleant


Valberedning:
Ordförande vakant
Ledamot 1 vakant
Ledamot 2 vakant


Svenska RC-Flygförbundet c/o Kjell Nilsson
Bangårdsgatan 71
83145 Östersund

OrgNr: 802434-3686
Bankgiro: 5362-3591
Swish: 123 557 33 57