På följande länkar kan Du läsa exakt vilka försäkringar RCFF har tecknat för sina medlemmar och vad de täcker. I varje enskilt PDF dokument finner du villkors koden för att kunna hämta hem villkoren.

Följande PDF gäller för perioden 2021-01-01 tom 2021-12-31

Ansvars försäkring för 2021
Ansvar Certifikat 2021

Person/Olycksfall försäkring för 2021
Person/Olycksfall Certifikat för 2021