Detta är de gällande stadgarna för RCFF, senast reviderade vid årsmötet 2022-04-25.

RCFF Stadgar