På följande länkar kan Du läsa exakt vilka försakringar RCFF har tecknat för sina medlemmar och vad de täcker. I varje enskilt PDF dokument finner du villkors koden för att kunna hämta hem villkoren.

OBS För närvarande gäller vara försakringar INTE i Ryssland pga Ukraina-konflikten (EU-regler)

Följande PDF gäller för perioden 2024-01-01 tom 2024-12-31

Ansvars försäkring för 2024

Person/Olyckfalls försäkring för 2024

Skulle du mot all formodan råka ut för någon olycka/skada gör du en skadeänmalan enligt nedanstående mall och mailar den till medlem@rcff.se så hanterar förbundet de initiala kontakterna med försäkringsbolaget.

Skadeanmälan RCFF.doc


Vad täcker egentligen din hemförsäkring när det kommer till modellflyggrejer?

Flera försäkringsbolag har på senare tid valt att i sina villkor exkludera "luftfarkoster". RCFF valde därför att i början av april 2022 tillskriva de försäkringsbolag som är verksamma i Sverige med följande frågeställning;

Hej!
Svenska RC-flygförbundet organiserar ca 1500 modellflygare i Sverige. På senare tid har en diskussion startat avseende om och hur hemförsäkringen täcker in modellflygplan med tillbehör vid t.ex. brand, stöld eller skadegörelse. Orsaken tycks vara exkluderingen av luftfarkoster i försäkringsvillkoren. Något försäkringsbolag hade tidigare tydligt angivit att modellflygplan inte räknades in bland luftfarkoster men det kan man inte längre läsa ut i villkoren. Vi skulle för att räta ut frågetecknen med följande frågeställningar. Fraåeställningarna kommer att skickas till i Sverige verkande försäkringsbolag och svaren kommer att delges våra medlemmar pä Svenska RC-flygförbundets hemsida.
Frågeställningar
Ersätter er ordinarie hemförsäkring modellflygplan med tillhörande utrustning;
  • Vid stöld/brand/skadegörelse i hemmet?
  • Vid stöld/brand/skadegörelse vid tillfällig förvaring i fordon?
Om svaret är nej på någon av ovanstående frågor, finns det hos er någon komplettering som kan göras för att täcka upp denna händelse?

MVH
Svenska RC-flygförbundet
Magnus Bernroth, Styrelseledamot och ansvarig försäkringsfrågor


Folksam

Inget svar


IF

Inget svar


Tre Kronor via Swedbank

Inget svar


ICA Försakring

Inget svar


Hedvig AB


Hej Magnus,
Likt andra bolag du nämner har vi inte några specifika villkor kring luftfarkoster/modellflygplan. Enda gången det nämns i villkoren är att vi inte täcker "drulleskador på modellflyg och andra flyganordningar.'"

När det kommer till stöld/brand i hemmet: Täcks i hemförsäkringen under läsåret. Ersätts utifrån marknadsvärde:?
"Övriga föremål ersätts med marknadsvärdet. Med marknadsvärdet menas vad det kostar att i allmänna handeln köpa motsvarande föremål som det skadade/ förlorade och i samma skick eller, om sådant inte finns att köpa, vad det sannolikt skulle ha kostat om det funnits. Om marknadsvärdet inte kan fastställas enligt ovan bestäms det till vad det kostar att anskaffa ett nytt likvärdigt föremål men med avdrag för ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och andra omständigheter. Hänsyn tas inte till affektionsvärde."
När det kommer till stöld och skadegörelse utanför hemmet, på annan plats likt vinds-eller källarförråd. "lämnas annars ersättning med högst 50 000 kr per stulen eller förstörd sak." Så där har vi en maxgräns på ersättningen.
När det kommer till stöld och skadegörelse i bil: "Försäkringen ersätter stöld och skadegörelse av egendom som du har med dig i bil när du är på resa med bilen. Du anses inte vara på resa med bilen:
- I anslutning till bostaden under längre tid än som gör åt till omedelbar i- och urlastning av bilen.
- Om du vid fortsättning av resan lämnar kvar bilen vid flygplats, järnvägsstation, båthamn eller liknande.

Allt gott,
Team Hedvig

Hedvig AB
c/o WeWork
Malmskillnadsgatan 32
SE- 111 51 Stockholm, SWE
Org. nr 559093-0334


Dina Försakringar Mitt

Hej,
Jag var tvungen att undersöka detta, innan jag kunde svara dig.
Här nedan finner du svaret som jag har fått.
Vi ser inte modellflygplan som en luftfarkost utan den kan ingå i hemförsäkringen så länge den endast är avsedd för privat bruk. Däremot ingår inte drönare i hemförsäkringen.
Försäkringen kan lämna ersättning vid stöld, skadegörelse eller brandskada på modellflygplan som förvaras i hemmet. Våra ordinarie aktsamhetskrav om t ex att bostaden ska vara låst gäller även för modellflygplan.
Försäkringen kan även lämna ersättning vid stöld, skadegörelse eller brandskada på modellflygplan vid tillfällig förvaring i bil. Våra ordinarie aktsamhetskrav om t ex att bilen ska vara låst gäller även för modellflygplan. Vid stöld eller skada på egendom som inte förvaras i bostaden är maxbeloppet 100 000 kronor.

Vänliga hälsningar
Dina Försäkringar Mitt

Växel: 0770-160 600
Box 303, 821 24 Bollnäs
Besöksadress: Södra Kyrkvägen 3, 821 30 Bollnäs
E-post: mitt@dina.se
Hemsida: www.dina.se


Gjensidige

Inget svar


Länsförsäkringar

Hej Magnus,
Från 22-01-01 så ingår det inte längre i hemförsäkringen, den infon går ut till våra kunder.
Och i villkoret står det under D.4 Undantag.
Ha en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning
Pernilla Aoudia
Försäkringsadministratör
Länsförsäkringar Södermanland
Tfn: 0155-48 44 22
Besök: Västra Storgatan 4, Box 147, 611 24 Nyköping
www.lfs.se


Moderna Försäkringar


Hej Magnus,
Tack för ditt mejl.
Vi har tyvärr undantag för all luftsportsaktiviteter i våra försäkringar.

Vänliga hälsningar,

Arijola Delija
Försäkringsrådgivare
Moderna Försäkringar
Box 4226
Propellergatan 1
SE-203 13 Malmö
Telefon: 040 62 66 314

E-post: arijola.delija@modernaforsakringar.se
Besök oss på www.modernaforsakringar.se
Läs vår integritetspolicy här
Moderna Försäkringar är en del av Trygg-Hansa Försäkring filial
106 26 Stockholm
Bolagsverket org.nr 516403-8662.
Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666
Klausdalsbrovej 601
DK-2750 Ballerup | Danmark.


Watercircles

Inget svar


Trygg Hansa

Inget svar
Se dock svaret från Moderna Försäkringar


Aktsam

Inget svar