Målsattning & Vision for RCFF (SVENSKA RC-FLYGFÖRBUNDET)

Svenska RC-Flygförbundet är en ideell förening som har till syfte att främja utbredningen av modellhobby som rekreation i Sverige.

Detta skall ske genom att:
-Ge ungdomar en utvecklande och intressant hobby
-Ge pensionärer möjligheten till rekreation och gemenskap
-Arbeta för en hög säkerhet vid utovande av modellflyg
-Verka for demokrati och jämställdhet
-Verka for ett högt miljömedvetande
-Sprida kunskap om modellflyg i alla dess former
-Skydda och bevaka modellflygarnas intressen nu och framtiden
-Ha korta beslutsvägar genom en okomplicerad struktur och genomskinlighet
-Genom modern teknik sträva efter att hålla förbundets kostnader så låga som möjligt
-Förbundet skall vara demokratiskt med full insyn för medlemmarna
-Varje medlem har en röst
-Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd
-Sträva efter att göra modellflyget synligt i press, media och samhälle

Skäl till att vara med i RCFF
-Billigt medlemskap tack vare en effektiv organisation
-Sveriges bästa forum som förenar hela förbundet och dess medlemmar
-Bra sammankomster, trevliga evenemang, exempelvis gruppresor till utställningar och arrangemang, etc
-Bistand i lokala tvistearenden typ bullerklagomål, arrenden etc
-Hjälp med information och service i klubbarna - ekonomiska tips
-Bevakning vad som sker med luftrum och frekvenser
-RCFF har etablerade kontakter med myndigheter och för din talan, tillsammans blir vi starka!

Vi strävar efter att hålla förbundet LÄTT och OKOMPLICERAT med korta avstånd mellan medlemmar och styrelse.

Nöjesflygarnas behov skiljer sig markant från de tävlande piloternas behov och hittills har detta behov förbisetts till förmån för de tävlingsintresserade. RCFF kräver ingen kollektivanslutning eller utovar något tvång på sina medlemmar eller klubbar. Det är helt frivilligt att vara medlem i RCFF. Vi har landets största RC-forum www.rcflyg.se och vi bistår med information och stöd till alla medlemmar och klubbar som vill ta till sig var hjälp.

Vi vill GE stöd TILL våra medlemmar - istället för att BEGÄRA stöd till förbundet FRÅN vara medlemmar.  Svenska RC-Flygförbundet är till for DIG - inte tvärtom.