Ordforande:
Kjell-Ake Skoog 
forumnamn K-A
Invald pa arsmotet 2021 for en tid av 2ar (2021-2023)

Vice 
Ordforande:
Tomas Hagle

Kassor:
Kjell Nilsson forumnamn kjni

Sekreterare:
Henrick Almqvist forumnamn DrHanke

Ledamot:
Kjell Nilsson 
forumnamn kjni
Invald pa arsmotet 2021 for en tid av 2ar (2021-2023)

Vakant post
Invald pa arsmotet 2021 for en tid av 2ar (2021-2023)

Henrick Almqvist 
forumnamn DrHanke
Invald pa arsmotet 2021 for en tid av 2ar (2021-2023)

Tomas Hagle forumnamn forumnamn Hagle 
Invald pa arsmotet 2022 for en tid av 2ar (2022-2024)

Richard Bokstr?m forumnamn bokis
Invald p? Arsmotet 2022 for en tid av 2ar (2022-2024)

Magnus Bernroth forumnamn Gasman
Invald pa Arsmotet 2022 for en tid av 2ar (2022-2024)

Suppleanter:
Suppleant 1
Mats Hallin forumnamn senmathal

Invald pa Arsmotet 2022 for en tid av 1ar (2022-2023)

Suppleant 2
Jorgen Johansson Soderback forumnamn Jorgen Johansson
Invald pa Arsmotet 2022 for en tid av 1ar (2022-2023)

Sakerhetsansvarig:
Richard Bokstrom forumnamn bokis

Forsskringsfragor:
Magnus Bernroth forumnamn Gasman

Revisorer:
Belinda Dahlin 
Invald pa Arsmotet 2022 for en tid av 1ar (2022-2023)

Fredrik Schultz forumnamn Fredrik Schultz
Invald pa Arsmotet 2022 for en tid av 1ar (2022-2023)

Revisorsuppleant:
Vakant Suppleant 1

Vakant Suppleant 2


Valberedning:
Ordforande Rolle Bredback forumnamn Rolle 
Invald pa Arsmotet 2022 for en tid av 1ar (2022-2023)

Ledamot 1 Tomas Nilsson forumnamn tomas5
Invald pa Arsmotet 2022 for en tid av 1ar (2022-2023)

Ledamot 2 Vakant


EMFU representanter:
Kjell-Ake Skog, Kjell Nilsson samt Tomas Hagle

TS Fragor och kontakter
Kjell Nilsson samt Tomas Hagle

Kontaktuppgifter RCFF:
Svenska RC-Flygforbundet c/o Kjell Nilsson
Bangardsgatan 71
83145 Ostersund

OrgNr: 802434-3686
Bankgiro: 5362-3591
Swish: 123 557 33 57