Detta är de gällande stadgarna för RCFF, senast reviderade vid årsmötet 2009-05-16.

RCFF Stadgar