Ordförande:
Kjell-Åke Skoog 
forumnamn K-Å
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 2år (2021-2023)

Vice Ordförande:
Kjell Nilsson forumnamn kjni

Kassör:
Kjell Nilsson forumnamn kjni

Sekreterare:
Henrick Almqvist forumnamn DrHanke

Ledamot:
Kjell Nilsson 
forumnamn kjni
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 2år (2021-2023)

Michael Österlund forumnamn Michael
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 2år (2021-2023)

Henrick Almqvist 
forumnamn DrHanke
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 2år (2021-2023)

Mats Hallin forumnamn forumnamn senmathal
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 2år (2020-2022)

Richard Bokström forumnamn bokis
Invald på årsmötet 2019 för en tid av 2år (2019-2022)

Magnus Bernroth forumnamn Gasman
Invald på årsmötet 2020 för en tid av 2år (2020-2022)

Suppleanter:
Suppleant 1
Mats Erlandsson 
forumnamn Ripa
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 1år (2021-2022)

Suppleant 1
Ove Nielsen forumnamn forumnamn AM
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 1år (2021-2022)

Säkerhetsansvarig:
Richard Bokström forumnamn bokis


Försäkringsfrågor:
Richard Bokström (bokis) i samråd med Magnus Bernroth (Gasman)

Revisorer:
Belinda Dahlin 
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 1år (2021-2022)

Fredrik Schultz forumnamn Fredrik Schultz
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 1år (2021-2022)

Revisorsuppleant:
Revisorsuppleant 1 Viljo Liukku forumnamn Ville
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 1år (2021-2022)

Vakant Supleant 2


Valberedning:
Ordförande Rolle Bredbäck forumnamn Rolle 
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 1år (2021-2022)

Ledamot 1 Jerker Olin forumnamn Impish
Invald på årsmötet 2021 för en tid av 1år (2021-2022)

Ledamot 2 vakant


EMFU representanter:
Michael Österlund (Michael) och Kjell Nilsson (kjni)

TS Frågor och kontakter
Michael Österlund (Michael) och Kjell Nilsson (kjni)

Kontaktuppgifter RCFF:
Svenska RC-Flygförbundet c/o Kjell Nilsson
Bangårdsgatan 71
83145 Östersund

OrgNr: 802434-3686
Bankgiro: 5362-3591
Swish: 123 557 33 57