Säkerhetsregler för modellflygning utomhus
Gemensamt fastställda av Sveriges Modellflygförbund (SMFF) och
Svenska RC-flygförbundet (RCFF) den 10/12 2020. Version. 1.4.2
Reglerna gäller fr.o.m. den 1 Januari 2020.

Reglerna finns att ladda ner som pdf dokument här

Se ytterligare detaljer i nedanstående flödesschema: