RCFF pratar ofta om "Sunt Förnuft". För att förklara vad vi menar med detta ord som används både i forumet men även i säkerhetsreglerna samt på andra ställen inom RCFF kommer här en beskrivning från Wikipedia.

Sunt förnuft är en vardaglig benämning på sådant förnuft som rör sig på en alldaglig och lättförståelig nivå.

I lite mer detalj kan detta dels innebära en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga, dels den allmänna meningen — det vill säga samlingen av de åsikter om världen och tillvaron i allmänhet som delas av alla med ett allmänt sunt förnuft.

En person med sunt förnuft har med andra ord förståelse för vardagliga problem, och/eller intuitiv uppfattning om rätt och fel.