Skäl till att vara med i RCFF
 • En medlemskapskostnad som står i paritet med vad vi får av förbundet
 • En bra webbsida som förenar hela förbundet och dess medlemmar
 • Bra sammankomster, trevliga evenemang, hjälp och stöd till klubbar som vill arrangera meetings
 • Bistånd i lokala tvistearenden typ bullerklagomål, arrenden etc
 • Olycksfallsförsäkring samt Ansvarsförsäkring
 • 50% tillbaka, vi vill hjälpa klubbarna/medlemmarna att utvecklas
 • Hjälp med information och service i klubbarna
 • Kontakter med myndigheter
 • Bevakning av utvecklingen inom FPV / UAS
 • RCFF tanke "Av modellflygare för modellflygare" återspeglar att vi finns for dig och att vi lyssnar pa dig
Hur kan då RCFF vara billigare ?
 • Genom att hela tiden se över våra kostnader och vara mer effektiva
 • Inga resor, utan regelbundna möten via telefonkonferenser på Internet samt aktiv styrelse del i forumet
 • Vi koncentrerar oss på kärnverksamheten som är modellflyg för hälsa och rekreation
 • Vi ar lyhörda från förslag från medlemmarna om möjliga kostnadsbesparingar
 • Vi har inga lokalkostnader
 • Inga lönekostnader
 • Vi änvander E-post, forumet samt sociala medier för effektiv och snabb kommunikation
 • Vi fragar oss hela tiden om saker och ting ar nödvändiga och om det finns andra billigare sätt att arbeta pa
 • Medlemmarna får registrera sig själva vilket gör att vi och klubbarna slipper en massa administration och det vinner alla på. Att uppgifterna är korrekta ansvarar medlemmen själv för vilket leder till mindre fel