Detta gäller från 2021

Nya regler för drönare är redan beslutade att gälla for hela EU inklusive några länder i Europa som inte är medlemmar i EU. Reglerna träder i kraft år 2021-01-01 och de kommer att tillämpas från 2021-01-10.

Tidigare regler (TSFS 2017:110) upphör och ersätts av EU 2019/947. För modellflygets del sker detta direkt vid årsskiftet 2021. För den som har ett eget tillstånd från TS enligt de tidigare reglerna gäller detta tillstånd med en övergångsperiod på 1 år.

I reglerna finns en möjlighet för modellflygförbund och anslutna klubbar att fa godkännande enligt Artikel 16 att bedriva sin verksamhet enligt egna godkända regler. Vi har fått acceptans fran Transportstyrelsen för ett sådant fortsatt godkännande.

Alla som flyger fjärrstyrda luftfarkoster skall vara registrerade som operatörer i ett register som blir EU-övergripande och i Sverige hanteras detta av Transportstyrelsen.

Denna registrering blir obligatorisk och alla som är 18 år eller äldre registrerar sig enskilt på Transportstyrelsens webbsida. För våra medlemmar under 18 års ålder kan klubbarna registrera sig som operatör och ansvara for de unga medlemmarna.

Enligt ovan kommer RCFFs och SMFFs gemensamma säkerhetsregler att vara grund for godkännandet enligt Artikel 16. Gällande version av uppdaterade säkerhetsregler från 2021.
Pa Faltregistret finns alltid uppdaterad info om vad som gäller vårt godkännande enligt Artikel 16.

Registrering kommer att kunna ske på Transportstyrelsens webbsida från 2021-01-04.

Se ytterligare detaljer i nedanstående flödesschema: