Hej på er alla RCFF medlemmar! Den 19/12 kl 20:00-21:00 har vi en digital information runt vårt gemensamma försäkringsskydd, förbundsförsäkringen och hemförsäkringen och vad RCFF gör i dessa frågor mm.

Som många av er har konstaterat så saknar många idag ett försäkringsskydd vid stöld, brand och även ansvarsskydd via våra hemförsäkringar. Idag erbjuds detta skydd endast av ett fåtal försäkringsbolag på marknaden. För den stora majoriteten av oss...[Läs mer]