Pa foljande lankar kan Du lasa exakt vilka forsakringar RCFF har tecknat for sina medlemmar och vad de tacker. I varje enskilt PDF dokument finner du villkors koden for att kunna hamta hem villkoren.

OBS For narvarande galler vara forsakringar INTE i Ryssland pga Ukraina-konflikten (EU-regler)

Foljande PDF galler for perioden 2022-01-01 tom 2022-12-31

Ansvars forsakring for 2023
Ansvar Certifikat 2023

Person/Olycksfall forsakring for 2023
Person/Olycksfall Certifikat for 2023

Skulle du mot all formodan raka ut for nagon olycka/skada gor du en skadeanmalan enligt nedanstaende mall och mailar den till?medlem@rcff.se sa hanterar forbundet de initiala kontakterna med forsakringsbolaget.

Skadeanmalan RCFF.doc


Vad tacker egentligen din hemforsakring nar det kommer till modellflyggrejer?

Flera forsakringsbolag har pa senare tid valt att i sina villkor exkludera "luftfarkoster". RCFF valde darfor att i borjan av april 2022 tillskriva de forsakringsbolag som ar verksamma i Sverige med foljande fragestallning;

Hej!
Svenska RC-flygforbundet organiserar ca 1500 modellflygare i Sverige. Pa senare tid har en diskussion startat avseende om och hur hemforsskringen täcker in modellflygplan med tillbehor vid t.ex. brand, stold eller skadegorelse. Orsaken tycks vara exkluderingen av luftfarkoster i forsakringsvillkoren. Nagot forsakringsbolag hade tidigare tydligt angivit att modellflygplan inte raknades in bland luftfarkoster men det kan man inte langre lasa ut i villkoren. Vi skulle for att rata ut fragetecknen med foljande fragestallningar. Fragestallningarna kommer att skickas till i Sverige verkande forsakringsbolag och svaren kommer att delges vara medlemmar pa Svenska RC-flygforbundets hemsida.
Fragestallningar
Ersatter er ordinarie hemforsakring modellflygplan med tillhorande utrustning;
  • Vid stold/brand/skadegorelse i hemmet?
  • Vid stold/brand/skadegorelse vid tillfallig forvaring i fordon?
Om svaret är nej pa nagon av ovanstaende fragor, finns det hos er nagon komplettering som kan goras for att tacka upp denna handelse?

MVH
Svenska RC-flygforbundet
Magnus Bernroth, Styrelseledamot och ansvarig forsakringsfragor


Folksam

Inget svar


IF

Inget svar


Tre Kronor via Swedbank

Inget svar


ICA Forsakring

Inget svar


Hedvig AB


Hej Magnus,
Likt andra bolag du namner har vi inte nagra specifika villkor kring luftfarkoster/modellflygplan. Enda gangen det namns i villkoren ar att vi inte tacker "drulleskador pa modellflyg och andra flyganordningar.'"

När det kommer till stöld/brand i hemmet: Täcks i hemförsäkringen under lösöret. Ersätts utifrån marknadsvärde:?
"√Ėvriga f√∂rem√•l ers√§tts med marknadsv√§rdet. Med marknadsv√§rdet menas vad det kostar att i allm√§nna handeln k√∂pa motsvarande f√∂rem√•l som det skadade/ f√∂rlorade och i samma skick eller, om s√•dant inte finns att k√∂pa, vad det sannolikt skulle ha kostat om det funnits. Om marknadsv√§rdet inte kan fastst√§llas enligt ovan best√§ms det till vad det kostar att anskaffa ett nytt likv√§rdigt f√∂rem√•l men med avdrag f√∂r √•lder, slitage, omodernitet, minskad anv√§ndbarhet och andra omst√§ndigheter. H√§nsyn tas inte till affektionsv√§rde."
När det kommer till stöld och skadegörelse utanför hemmet, på annan plats likt vinds-eller källarförråd. "lämnas annars ersättning med högst 50 000 kr per stulen eller förstörd sak." Så där har vi en maxgräns på ersättningen.?
När det kommer till stöld och skadegörelse i bil: "Försäkringen ersätter stöld och skadegörelse av egendom som du har med dig i bil när du är på resa med bilen. Du anses inte vara på resa med bilen:
- I anslutning till bostaden under längre tid än som går åt till omedelbar i- och urlastning av bilen.
-? Om du vid fortsättning av resan lämnar kvar bilen vid flygplats, järnvägsstation, båthamn eller liknande."

Allt gott,?
Team Hedvig
‚íĹ
Hedvig AB
c/o WeWork
Malmskillnadsgatan 32
SE- 111 51 Stockholm, SWE
Org. nr 559093-0334


Dina Forsakringar Mitt

Hej,
Jag var tvungen att undersöka detta, innan jag kunde svara dig.
Här nedan finner du svaret som jag har fått.?
Vi ser inte modellflygplan som en luftfarkost utan den kan ingå i hemförsäkringen så länge den endast är avsedd för privat bruk. Däremot ingår inte drönare i hemförsäkringen.?
Försäkringen kan lämna ersättning vid stöld, skadegörelse eller brandskada på modellflygplan som förvaras i hemmet. Våra ordinarie aktsamhetskrav om t ex att bostaden ska vara låst gäller även för modellflygplan.?
Försäkringen kan även lämna ersättning vid stöld, skadegörelse eller brandskada på modellflygplan vid tillfällig förvaring i bil. Våra ordinarie aktsamhetskrav om t ex att bilen ska vara låst gäller även för modellflygplan. Vid stöld eller skada på egendom som inte förvaras i bostaden är maxbeloppet 100 000 kronor.

Vänliga hälsningar
Dina Försäkringar Mitt

Växel: 0770-160 600
Box 303, 821 24 Bollnäs
Besöksadress: Södra Kyrkvägen 3, 821 30 Bollnäs
E-post: mitt@dina.se
Hemsida: www.dina.se


Gjensidige

Inget svar


Länsförsäkringar

Hej Magnus,
Från 22-01-01 så ingår det inte längre i hemförsäkringen, den infon går ut till våra kunder.
Och i villkoret står det under D.4 Undantag.
Ha en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning
Pernilla Aoudia
Försäkringsadministratör
Länsförsäkringar Södermanland
Tfn: 0155-48 44 22
Besök: Västra Storgatan 4, Box 147, 611 24 Nyköping
www.lfs.se


Moderna Försäkringar


Hej Magnus,?
Tack för ditt mejl.?
Vi har tyvärr undantag för all luftsportsaktiviteter i våra försäkringar.
?
Vänliga hälsningar,
?
Arijola Delija
Försäkringsrådgivare
Moderna Försäkringar
Box 4226
Propellergatan 1
SE-203 13 Malmö
Telefon: 040 ‚Äď 62 66 314

E-post: arijola.delija@modernaforsakringar.se
Besök oss på www.modernaforsakringar.se
Läs vår integritetspolicy här
Moderna F√∂rs√§kringar ‚Äď en del av Trygg-Hansa F√∂rs√§kring filial
106 26 Stockholm
Bolagsverket org.nr 516403-8662.
Filial till Tryg Forsikring A/S? Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666
Klausdalsbrovej 601
DK-2750 Ballerup | Danmark.


Watercircles

Inget svar


Trygg Hansa

Inget svar
Se dock svaret från Moderna Försäkringar


Aktsam

Inget svar