Skal till att vara med i RCFF
 • En medlemskapskostnad som star i paritet med vad vi far av forbundet
 • En bra webbsida som forenar hela forbundet och dess medlemmar
 • Bra sammankomster, trevliga evenemang, hjalp och stod till klubbar som vill arrangera meetings
 • Bistand i lokala tvistearenden typ bullerklagomal, arrenden etc
 • Olycksfallsfallrsakring samt Ansvarsforsakring
 • 50% tillbaka, vi vill hjalpa klubbarna/medlemmarna att utvecklas
 • Hjalp med information och service i klubbarna
 • Kontakter med myndigheter
 • Bevakning av utvecklingen inom FPV / UAS
 • RCFF tanke "Av modellflygare for modellflygare" aterspeglar att vi finns for dig och att vi lyssnar pa dig
Hur kan da RCFF vara billigare ?
 • Genom att hela tiden se over vara kostnader och vara mer effektiva
 • Inga resor, utan regelbundna moten via telefonkonferenser pa Internet samt aktiv styrelse del i forumet
 • Vi koncentrerar oss pa karnverksamheten som ar modellflyg for halsa och rekreation
 • Vi ar lyhorda fran forslag fran medlemmarna om mojliga kostnadsbesparingar
 • Vi har inga lokalkostnader
 • Inga lonekostnader
 • Vi anvander E-post, forumet samt social medier far effektiv och snabb kommunikation
 • Vi fragar oss hela tiden om saker och ting ar nodvandiga och om det finns andra billigare satt att arbeta pa
 • Medlemmarna far registrera sig sjalva vilket gor att vi och klubbarna slipper en massa administration och det vinner alla pa. Att uppgifterna är korrekta ansvarar medlemmen sjalv for vilket leder till mindre fel