Malsattning & Vision for RCFF (SVENSKA RC-FLYGFORBUNDET)

Svenska RC-Flygforbundet ar en ideell forening som har till syfte att framja utbredningen av modellhobby som rekreation i Sverige.

Detta skall ske genom att:
-Ge ungdomar en utvecklande och intressant hobby
-Ge pensionarer mojligheten till rekreation och gemenskap
-Arbeta f?r en hog sakerhet vid utovande av modellflyg
-Verka for demokrati och jamstalldhet
-Verka for ett hogt miljomedvetande
-Sprida kunskap om modellflyg i alla dess former
-Skydda och bevaka modellflygarnas intressen nu och framtiden
-Ha korta beslutsvägar genom en okomplicerad struktur och genomskinlighet
-Genom modern teknik strava efter att hala forbundets kostnader sa laga som mojligt
-Forbundet skall vara demokratiskt med full insyn for medlemmarna
-Varje medlem har en rost
-Bista medlemmar och klubbar med information och stod
-Strava efter att gora modellflyget synligt i press, media och samhalle

Skal till att vara med i RCFF
-Billigt medlemskap tack vare en effektiv organisation
-Sveriges basta forum som forenar hela forbundet och dess medlemmar
-Bra sammankomster, trevliga evenemang, exempelvis gruppresor till utstallningar och arrangemang, etc
-Bistand i lokala tvistearenden typ bullerklagomal, arrenden etc
-Hjalp med information och service i klubbarna - ekonomiska tips
-Bevakning vad som sker med luftrum och frekvenser
-RCFF har etablerade kontakter med myndigheter och for din talan, tillsammans blir vi starka!

Vi stravar efter att halla forbundet LATT och OKOMPLICERAT med korta avstand mellan medlemmar och styrelse.

Nojesflygarnas behov skiljer sig markant fran de tavlande piloternas behov och hittills har detta behov farbisetts till forman for de tavlingsintresserade. RCFF kraver ingen kollektivanslutning eller utovar nagot tvang pa sina medlemmar eller klubbar. Det ar helt frivilligt att vara medlem i RCFF. Vi  har landets storsta RC-forum www.rcflyg.se och vi bistar med information och stod till alla medlemmar och klubbar som vill ta till sig var hjalp.

Vi vill GE stod TILL vara medlemmar - istallet for att BEGARA stod till forbundet FRAN vara medlemmar.  Svenska RC-Flygforbundet ar till for DIG - inte tvartom.