Detta galler fran 2021

Nya regler for dronare ar redan beslutade att galla for hela EU inklusive nagra lander i Europa som inte ar medlemmar i EU. Pa grund av den pagaende pandemin har inforandet av reglerna skjutits upp fran 2020-07-01 och ett nytt datum nar reglerna trader i kraft ar 2021-01-01 och de kommer att tillampas fran 2021-01-10.

Tidigare regler (TSFS 2017:110) upphor vid arsskiftet och ersatts av EU 2019/947. For modellflygets del sker detta direkt vid arsskiftet. For den som har ett eget tillstand fran TS enligt de tidigare reglerna galler detta tillstand med en overgangsperiod pa 1 ar.

I reglerna finns fortfarande en mojlighet for modellflygforbund och anslutna klubbar att fa godkannande enligt Artikel 16 att bedriva sin verksamhet enligt egna godkanda regler. Vi har fatt acceptans fran Transportstyrelsen for ett sadant fortsatt godkannande.

Det som ar nytt fran arsskiftet ar att alla som flyger fjarrstyrda luftfarkoster skall vara registrerade som operatorer i ett register som blir EU-Overgripande och i Sverige hanteras detta av Transportstyrelsen.

Denna registrering blir obligatorisk och alla som ar 18 ar eller aldre registrerar sig enskilt pa Transportstyrelsens webbsida. For vara medlemmar under 18 ars alder kan klubbarna registrera sig som operator och ansvara for de unga medlemmarna.

Enligt ovan kommer RCFFs och SMFFs gemensamma sakerhetsregler att fa en del justeringar fran och med arsskiftet. Preliminar version av uppdaterade sakerhetsregler fran 2021.

Registrering kommer att kunna ske pa Transportstyrelsens webbsida fran 2021-01-04.

Se ytterligare detaljer i nedanstaende flodesschema: