Sakerhetsregler for modellflygning utomhus
Gemensamt faststallda av Sveriges Modellflygforbund (SMFF) och
Svenska RC-flygforbundet (RCFF) den 10/12 2020. Version. 1.4.2
Reglerna galler fr.o.m. den 1 Januari 2020.

Reglerna finns att ladda ner som pdf dokument har

Se ytterligare detaljer i nedanstaende flodesschema: