Detta ar de gallande stadgarna for RCFF, senast reviderade vid arsmotet 2022-04-25.

RCFF Stadgar