Reklam

 
 • Vad erbjuder RCFF RSS-flöde


  Skäl till att vara med i RCFF
  • Billigare medlemskap - som står i paritet med vad vi får av förbundet
  • Medlemmarna får registrera sig själva vilket gör att vi och klubbarna slipper en massa administration och det vinner alla på. Att uppgifterna är korrekta ansvarar medlemmen själv för och det leder till mindre fel.
  • Vi frågar oss hela tiden om saker och ting är nödvändiga och om det finns andra billigare sätt att arbeta på.
  • En bra webbsida som förenar hela förbundet och dess medlemmar
  • Bra sammankomster, trevliga evenemang, exempelvis gruppresor till utställningar och arrangemang, etc
  • Bistånd i lokala tvisteärenden typ bullerklagomål, arrenden etc.
  • Försäkringar som skyddar person och egendom
  • Hjälp med information att söka bidrag från kommun och landsting
  • Hjälp med information och service i klubbarna - ekonomiska tips
  • Fler frekvenser
  • Kontakter med myndigheter


  Hur kan då RCFF vara billigare ?
  • Genom att hela tiden se över våra kostnader och vara mer effektiva.
  • Inga resor, utan regelbundna möten via telefonkonferenser på Internet. Detta är helt gratis.
  • Vi koncentrerar oss på kärnverksamheten som är hobbyflyg och som inte kräver så mycket administration.
  • Vi är lyhörda från förslag från medlemmarna om möjliga kostnadsbesparingar.
  • Vi har inga lokalkostnader.
  • Inga lönekostnader.
  • Vi använder E-mail för kommunikation och inte snigelpost.