Reklam

 
 • Meeting Guide RSS-flöde


  Allmänt
  Det är en hel del att tänka på om man ska arrangera ett Meeting. Det viktigaste för oss alla är naturligtvis säkerheten för både deltagare och besökare. Därför har RCFF tagit fram några punkter som kan hjälpa Er som arrangör att hitta rätt väg till en lyckad sammankomst.

  RCFF skrev ner ett antal regler inför sitt eget meeting 2009. Dessa regler är ett exempel på hur man kan använda sig av föreskrifter för att hålla en hög säkerhet.
  Vilka regler den lokala arrangörsklubben vill ha med på sin lista är helt upp till dem, men man bör alltid ha säkerheten som främsta mål.

  Viktigt att tänka på är att det alltid är upp till den arrangerande klubben att sätta upp regler som är anpassade till de lokala förhållandena. Detta kan ingen annan organisation göra.
  Det vill säga, om ni som arrangör beslutar Er för att exempelvis enbart tillåta Elflyg, tidpunkter för flygning, anger ett flygområde, endast 2.4 GHz-radio med mera, så är det de regler som gäller för alla.

  Säkerhetsansvarig.
  Det är också viktigt att man har en säkerhetsansvarig person som ansvarar för Flightline och all flygverksamhet. Denna person ska se till att de uppgjorda säkerhetsreglerna följs och att han omedelbart korrigerar avikelser.
  Följer man inte de i förväg anslagna reglerna så uppmanas piloten omedelbart att landa modellen. Säkerhetsansvarig förklarar sedan varför piloten blev nedtagen. Det kan exempelvis vara att piloten flyger utanför angivet flygområde, eller att säkerhetsansvarig upptäcker att flygplanet/helikoptern inte verkar uppfylla kriterierna för en bra säkerhet.
  Det är Er/arrangörens bedömning som gäller, ingen annans!

  Sändarbank & Startordning.
  En väl fungerande sändarbank för 35 Mhz är också något som minimerar riskerna för kanalkrockar.
  Om det är många som ska flyga är det en bra idé att begränsa antalet flygare som är i luften samtidigt. Se till att ni som arrangör har någon som håller ordning i kön,en s.k Starter.
  Det underlättar både för er och flygarna.

  Säkerhetsavstånd.
  Försök alltid att hålla ett säkert avstånd mellan de flygande modellerna och publiken. Använd med fördel ett skyddsnät mellan bana och publik.
  RCFF har ett sådant nät för utlåning.

  Turbinmodeller.
  För dessa modeller SKA piloten medföra egen brandsläckare och här gäller det också att ta hänsyn till hur pass brandfarligt det är i omgivningen, torrt i gräset etc. Om Ni som arrangör känner er osäkra så tillåt inte flygning med jet. Återigen, det är upp till er som arrangör att avgöra detta.

  El modeller och LiPo batterier
  Tänk också på att elmodeller, framförallt större kan orsaka bränder vid haverier.
  Vi tycker att det är en god ide att ha eldsläckare även här,framförallt i torr väderlek,
  även mindre lipoceller kan fatta eld när de blir utsatta för mekanisk åverkan så
  det bästa är att alltid ha tillgång till släckmedel. Försök i största möjliga mån se till att alla förvarar sina LiPo celler i avsedd LiPo påse då ackarna inte är i bruk eller vid laddning.

  Försäkring.
  Det är viktigt att det finns ett försäkringsskydd som gäller på fältet och aktiviteterna där. Den försäkring som medlemmarna i RCFF har i och med sitt medlemskap i förbundet skyddar även vid Meetings och publika evenemang. Detta för att försäkringen gäller för den medlem som flyger maskinen och som eventuellt ställer till med skada. Och då har det ingen betydelse om det är en klubbmedlem eller en tillfällig åskådare som råkar illa ut. Försäkringen gäller.

  Nedan kan ni se de säkerhetsregler vi använde oss av på RCFF:s Shootout 2009. Det kan förhoppningsvis ge en tanke/idéer om vad Er klubb kan göra när ni ska genomföra en träff. Tanken bakom reglerna var att försöka få till stånd en så säker träff för deltagare och publik som möjligt. Det finns säkert andra lösningar på problemen som kan dyka upp än de som finns i dokumentet nedan. RCFF:s forum (www.rcflyg.se) är en utmärkt plats att debattera/söka lösningar på frågor.
  Med en levande diskussion kan vi tillsammans göra våra meetings säkrare.
  LYCKA TILL!

  Exempel på pilotinformation:
  1. Alla ska anmäla sig sändarbanken, både 35 Mhz och 2.4Ghz
  2. Synth-radior låses på en önskad kanal. (Gör upp med sändarbanken om vilken kanal som ska användas)
  3. Vi vill också att ni har failsafe inprogrammerat. Vid förlorad radiokontakt SKA motorn stängas av och höjdrodret ska ge fullt utslag uppåt (s.k utstallat läge)
  4. Gör en grundlig ”Daglig Tillsyn” av modellen innan start. Kontakter, Laddning, linkar och gångjärn etc. Se till att batterierna är laddade.
  5. Gör en räckviddskontroll.
  6. Fullskalaflyg kan förekomma. När så sker ska alla landa sina modellplan omgående.
  7. Följ säkerhetschefens anvisningar om trafikvarv, avstånd, höjd etc.
  8. Max tre plan i luften samtidigt då publik är närvarande.
  9. Första hjälpen finns i sändarbanken.
  10. Ta med formulär med modell- och pilotdata inför varje flygning. (Mall finns att tillgå i sändarbanken). Allt för att speaker och publik ska trivas!
  11. Varje pilot ska ha med sig en Caller / observatör ut på pilotplatsen.Endast pilot/caller tillåtna i pilotrutan
  12. Flygning med kraftiga svängar mot publiken (s.k G-krafts svängar) tillåts ej!
  13. Alla modeller som flygs när publik finns närvarande ska ha flugit innan och vara intrimmade.
  14. Prata med varandra på Flightline, anmäl Take Off, Low Pass, Landning och eventuellt nödlandning.
  15. Skrik till om du tappar kontakten eller kontrollen över din modell. (Det bör finnas ett tryckluftshorn i varje pilotruta som Callern kan använda för att varna vid fara).
  16. Low Passflygning görs på bortsidan av banan.
  17. Anmäl i god tid om du ska göra en uppvisning. (Ge speakern ett klockslag och lite detaljer kring uppvisningen så att publiken kan hänga med).
  18. Ingen får förtära alkohol vid flygning, eller vara alkohol/drogpåverkad, det leder till omedelbar avstängning

  Återigen, mycket välkomna önskar vi alla flygare!