Reklam

 
 • Målsättning RCFF RSS-flöde


  Målsättning & Vision för RCFF (SVENSKA RC-FLYGFÖRBUNDET)

  Svenska RC-Flygförbundet är en ideell förening som har till syfte att främja utbredningen av modellhobby som rekreation i Sverige.

  Detta skall ske genom att:
  -Ge ungdomar en utvecklande och intressant hobby
  -Ge pensionärer möjligheten till rekreation och gemenskap
  -Arbeta för hög säkerhet vid utövande av modellflyg
  -Verka för demokrati och jämställdhet
  -Verka för ett högt miljömedvetande
  -Sprida kunskap om modellflyg i alla dess former
  -Skydda och bevaka modellflygarnas intressen nu och framtiden
  -Ha korta beslutsvägar genom en okomplicerad struktur och genomskinlighet
  -Genom modern teknik sträva efter att hålla förbundets kostnader så låga som möjligt
  -Förbundet skall vara demokratiskt med full insyn för medlemmarna
  -Varje medlem har en röst
  -Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd
  -Sträva efter att göra modellflyget synligt i press, media och samhälle

  Skäl till att vara med i RCFF
  -Billigt medlemskap – tack vare en effektiv organisation
  -Sveriges bästa forum som förenar hela förbundet och dess medlemmar
  -Bra sammankomster, trevliga evenemang, exempelvis gruppresor till utställningar och arrangemang, etc
  -Bistånd i lokala tvisteärenden typ bullerklagomål, arrenden etc
  -Hjälp med information och service i klubbarna - ekonomiska tips
  -Bevakning vad som sker med luftrum och frekvenser
  -RCFF har etablerade kontakter med myndigheter och för din talan, tillsammans blir vi starka!

  Vi strävar efter att hålla förbundet LÄTT och OKOMPLICERAT med korta avstånd mellan medlemmar och styrelse.

  ”Nöjesflygarnas” behov skiljer sig markant från de tävlande piloternas behov och hittills har detta behov förbisetts till förmån för de tävlingsintresserade. RCFF kräver ingen kollektivanslutning eller utövar något tvång på sina medlemmar eller klubbar. Det är helt frivilligt att vara medlem i RCFF. Vi har landets största RC-forum www.rcflyg.se och vi bistår med information och stöd till alla medlemmar och klubbar som vill ta till sig vår hjälp.

  Vi vill GE stöd TILL våra medlemmar - istället för att BEGÄRA stöd till förbundet FRÅN våra medlemmar. Svenska RC-Flygförbundet är till för DIG - inte tvärtom.