Reklam

 
 • Regler 2021 RSS-flöde


  Detta gäller från 2021

  Nya regler för “drönare” är redan beslutade att gälla för hela EU inklusive några länder i Europa som inte är medlemmar i EU. På grund av den pågående pandemin har införandet av reglerna skjutits upp från 2020-07-01 och ett nytt datum när reglerna träder i kraft är 2021-01-01 och de kommer att tillämpas från 2021-01-10.
  Tidigare regler (TSFS 2017:110) upphör vid årsskiftet och ersätts av EU 2019/947. För modellflygets del sker detta direkt vid årsskiftet. För den som har ett eget tillstånd från TS enligt de tidigare reglerna gäller detta tillstånd med en övergångsperiod på 1 år.
  I reglerna finns fortfarande en möjlighet för modellflygförbund och anslutna klubbar att få godkännande enligt Artikel 16 att bedriva sin verksamhet enligt egna godkända regler. Vi har fått acceptans från Transportstyrelsen för ett sådant fortsatt godkännande.
  Det som är nytt från årsskiftet är att alla som flyger fjärrstyrda luftfarkoster skall vara registrerade som operatörer i ett register som blir EU-övergripande och i Sverige hanteras detta av Transportstyrelsen.
  Denna registrering blir obligatorisk och alla som är 18 år eller äldre registrerar sig enskilt på Transportstyrelsens webbsida. För våra medlemmar under 18 års ålder kan klubbarna registrera sig som operatör och ansvara för de unga medlemmarna.
  Enligt ovan kommer RCFFs och SMFFs gemensamma säkerhetsregler att få en del justeringar från och med årsskiftet. Preliminär version av uppdaterade säkerhetsregler från 2021.
  Registrering kommer att kunna ske på Transportstyrelsens webbsida från 2021-01-04.
  Se ytterligare detaljer i nedanstående flödesschema: