Reklam

 

FAQ för Svenska RC-flygförbundet

Här kan du hitta svar på frågor om hur vBulletin fungerar. Använd länkarna eller sökfältet nedan för att hitta runt.

Tillåt postning av kommentarer

Alternativet Tillåt postning av kommentarer styr dina besökares förmåga att kommentera. När det här alternativet är avaktiverat kan bara du och bloggmoderatorer kommentera blogginlägget. Om du har behörighet att redigera blogginlägg kan du stänga av eller sätta på detta alternativ efter att ett inlägg har blivit publicerat för att styra möjligheten att kommentera eftersom.

Du kan ange standard för det här alternativet i bloggens kontrollpanel.

Moderera kommentarer innan postning

Alternativet Moderera kommentarer innan de visas styr visningen av kommentarer. När det här alternativet är aktiverat kommer kommentarer att vara synliga enbart för dig eller bloggmoderatorer tills du godkänner dem. Om du har behörighet att redigera blogginlägg kan du stänga av eller sätta på detta alternativ efter att ett inlägg har blivit publicerat för att styra visningen av nya kommentarer eftersom.

Du kan ange standard för det här alternativet i bloggens kontrollpanel.

Tillåt trackback/pingback

Alternativet Tillåt trackback/pingback styr användningen av trackbacks och pingbacks. När det här alternativet är aktiverat kan andra bloggar posta trackback- (eller pingback-) inlägg till din blogg. Trackback- och pingback-inlägg modereras alltid som standard så de kommer inte att ses av någon annan förrän du godkänner dem. Om du har behörighet att redigera blogginlägg kan du stänga av eller sätta på det här alternativet efter att ett inlägg blivit publicerat.

Du kan ange standard för det här alternativet i bloggens kontrollpanel.

Det här alternativet kommer inte att synas om trackbacks/pingbacks har blivit avaktiverat av administratören.

Avisera bloggar länkade i detta blogginlägg

Alternativen Avisera bloggar länkade i detta blogginlägg och Skicka trackback/pingback till låter dig avisera andra bloggar att du har postat ett inlägg angående dem. Du bör alltid inkludera länken till det andra blogginlägget i ditt inlägg. Så snart du skickat begäran med pingback kommer den andra bloggen att begära ditt inlägg och bekräfta att du verkligen inkluderade länken. Om du har behörighet att redigera blogginlägg kan du fortfarande skicka pingback-aviseringar efter att inlägget har blivit publicerat.

Det här alternativet kommer inte att synas om trackbacks/pingbacks har blivit avaktiverat av administratören.

Begränsa visning av blogginlägg till kontakter och bloggmoderatorer

Alternativet Begränsa visning av blogginlägg till kontakter och bloggmoderatorer kommer att begränsa visningen av ett blogginlägg till enbart medlemmar som är med i din kontaktlista och till bloggmoderatorer. Detta låter dig ha din blogg öppen för alla medlemmar men ändå ha möjligheten att begränsa visningen för enskilda blogginlägg.

Sök i FAQ

Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.