Några bilder på en RCV-120, kommer finnas på barkis för beskådning.