Ibland kan det vara svårt att hänga med och veta vad alla snitsiga
uttryck och förkortningar betyder, jag hittade en jättebra
sammanställning... :-)

RC ordlista