En bild fattades i artikeln om "Fair Lady" i Modellflygnytt och den är väldigt viktig - det hänvisas också till den i texten.
Det är skissen på bogserlinan med tillbehör. Förmodligen skulle den varit på sidan med ritningen där det är ett stort tomrum....
Det är dessutom fel bildtext på servobilden på sidan 26. Bilden visar servot för släppanordningen. Servot sitter under vingen.

Bilden finns på www.gardstad.se[/url]