Hej!

Styrelsen i RCFF söker fler talesmän för RCFF. Detta för att vi ska kunna sprida information även till dem som inte är på nätet så ofta eller kanske inte har internet. Som talesman ska du vara insatt i vad RCFF står för och vad vi erbjuder. Vi behöver framförallt fler talesmän i norra Sverige. Som talesman har du möjlighet att vara med på våra styrelsemöten via IP-telefoni och komma med synpunkter.

Styrelsen
RCFF