Vill du vara med och påverka framtiden?

Modellflyget i Sverige befinner sig i en stark tillväxt, enligt hobbybranschens marknadsinformationer säljs det flygplan och utrustning som aldrig förr.

Den organiserade tillväxten i landets modellflygklubbar är inte lika stark, sedan 1993 har klubbarna och Sveriges Modellflygförbund tappat medlemmar varje år.

Om SMFF varit ett företag hade något drastiskt gjorts för länge sedan, det går inte att öka avgifter/priser för att kompensera färre medlemmar/kunder, men det är just vad SMFF gjort
Och varje gång/år man gjort nya avgiftshöjningar har man också tappat fler medlemmar

Många av Sveriges mindre och mellanstora modellflygklubbar har svårt att skapa ekonomiska förutsättningar för tillväxt, kostnaderna för arrende av flygfält, gräsklippning, klubbstuga, skolflyg, hyra av inomhushallar, m.m. ökar ständigt, samtidigt som allt färre medlemmar skall fördela och betala de ökade kostnaderna.

RCFF´s bildandes för att försöka uppnå förändring, och tillsammans med SMFF en gemensam utveckling, det skall inte finnas några motsatsförhållanden mellan RCFF och SMFF, båda förbunden har i uppgift att utveckla vår hobby, men det finns olika inriktning, SMFF är främst ett tävlingsdominerat förbund, inget fel i detta men man måste ta hänsyn till rekrytering och förändring efterhand som förutsättningarna förändras.
På sikt kan kanske detta innebära att förbunden kan verka under en gemensam paraplyorganisation för modellflyg med två verksamhetsområde, ett tävlingsförbund ett hobbyförbund, och då förhoppningsvis visa upp 10 000-15.000 medlemmar mot dagens knappt 7000.

Vi hoppas att just du vill vara med och påverka utvecklingen av vår hobby genom RCFF?
Förutsättningarna är enkla:

• Samtliga betalande medlemmar i RCFF är röstberättigade på kommande årsmöte.
• Samtliga betalande medlemmar kan erbjuda sina tjänster som talesmän eller kandidera till en plats i en i en framtida styrelse.
• Samtliga medlemmar kan vara med och rösta fram RCFF´s styrelse för kommande verksamhetsår, samt rösta i övriga frågor enligt samma princip, röstningsförfarandet kommer att ske via RCFF´s hemsida, en medlem/en röst.
Enkelt och rättvist förvarande.
• Vill du ställa upp för RCFF eller har du förslag på någon tänkbar kompis, tveka inte, hör av dig med ett mail eller telefonsamtal till någon i RCFF´s interimstyrelse.
• Alla styrelsekandidater kommer att presenteras på RCFF´s hemsida innan röstningsprocessen startar.
• Alla som betalt sin medlemsavgift (100kr) senast den 31/3 har rösträtt.

RCFF kommer att hålla årsmöte i samband med meeting och PR-drag under Kristi Himmelfärdshelgen, platsen är ännu inte till 100 % bestämd.
På årsmötet presenteras framtida styrelse och resultatet av röstningsförfarandet, redovisning av dessa uppgifter kommer givetvis att presenteras på RCFF´s hemsida samma dag.

Mvh
Styrelsen RCFF
gm Mats Erlandsson