Nu är det 5 nya kanaler på väg på 35Mhz-bandet

OBS - Kanal 83-87 är ännu ej godkända att använda

PTS Pressmeddelande

Radiostyrning av modellflygplan
Bärvågsfrekvenserna nedan anges i MHz

35,000 - 60
35,010 - 61
35,020 - 62
35,030 - 63
35,040 - 64
35,050 - 65
35,060 - 66
35,070 - 67
35,080 - 68
35,090 - 69
35,100 - 70
35,110 - 71
35,120 - 72
35,130 - 73
35,140 - 74
35,150 - 75
35,160 - 76
35,170 - 77
35,180 - 78
35,190 - 79
35,200 - 80
35,210 - 81
35,220 - 82
35,230 - 83*
35,240 - 84*
35,250 - 85*
35,260 - 86*
35,270 - 87*
Högsta effekt: 100 mW e.r.p.
10 kHz kanaldelning

*Ännu ej godkända, dock föreslagna enligt förslag nedan

Källa (Sidan 5, punkt 5):
Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare