PTS beviljar från och med 1 Juli tillståndsfri användning av 5 nya radiofrekvenser på 35 MHz-bandet för radiostyrning av modellflygplan.

De fem nya kanalerna är från 35,230 till 35,270 MHz.

Källa: http://www.pts.se/Archive/Documents/...ndsplikten.pdf