Kollegan Perre premiärflög sin Nieuport N-17 idag, motorn är en Saito FA-30 Golden Knight.

Filmen finns här: http://www.savefile.com/files/927874