När det räcker med en rysk kokkorv med ett par rejäla motorer på var sin sida

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=K1GE_qKsZMs"]YouTube - MIG-25 - Edge of Space Flight[/ame]