Ingen aning, jag har inte hört om en pylontävling inom sthlm.
Vilka modeller är normalt med i pylontävlingar?
Är det ryggskottet fortfarande vanligt?
När är nästa tävling?


Alex