Har byggt en bus minikorba. Avancerade till med infällbaraställ. Nu e det så att jag har en 4kanalers mottg. i den, går det att flytta ställen till kanal fyra. dvs sidoroderkanalen? Nån mixning eller dyl? Vill inte att ställen ska röra sig med sidoroderspaken...