Är det ett bra val av radio hittar inte så mycket info om den på nätet är det syntesmodul i den är väl nio kanaler. eller är graupner mx16 eller spectrum 7dx ett bättre val flyger både heli och flygplan el och metanol.