Vi har fått info från www hotellet att de kommer byta utrustning i sitt nät vilket kan medföra små korta avbrott. Ta en fika eller en så länge

Jag ser till att avbrotten blir så korta som möjligt...