DECO allmogefärgen använder jag också - blir helt OK med den
(köper på clasO)