Vad har ni för flygtid på DJIf550,
Min väger ca 3kg med två stycken 5500mAh 4s ackar.
Kör APC 12*3,8 propellrar pcj t-motor MT2814-11 motorer.

/f