Hej vi har en dagsträff i Järpen den 28/4 kl 10-18, fältet avlyst och asfaltbanan är vår, el för laddning och servering.

Varmt välkomna, passa på att avrosta efter vintern på Molanda

Modellflygsektionen Molanda, genom K-Å ÖMFK