Alla är hjärtligt välkomna till Orsa och Tallheds flygfält.
El finns.
Kontaktperson: Björn Nyström, 070-315 19 73