Reklam

 
Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42

Ämne: Svar på Länstyrelsens beslut om restriktionsområden

 1. #1
  Debattglad entusiast AMs avatar
  Reg.datum
  maj 2006
  Inlägg
  3 478
  Jobb
  Hobbyhandlare - Simulatorinstruktör
  Klubb
  Lunds Radioflygklubb

  Standard Svar på Länstyrelsens beslut om restriktionsområden

  Jag fick svar från handläggaren på Länsstyrelsen i Malmö.

  Hej Ove och tack för ditt brev!

  Som framgår av Länsstyrelsens begäran till regeringen, se bifogad fil, så har Länsstyrelsen inte beslutat om att införa restriktionsområden för luftfart. Länsstyrelsepersonal och allmänhet har under senare år varit vittnen till ett antal incidenser inom sk skyddade områden där bl a de företeelser som omnämns i begäran skrämt djurlivet.

  Ett av länsstyrelsens många uppdrag är att skydda naturvärden. I Skånes nationalparker och naturreservat finns sk ordningsföreskrifter som förbjuder allmänhet och markägare att störa djurlivet. Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av Miljöbalken. Ljud, rörelser, hur fort någon eller något rör sig, närgången närvaro eller rent av ”blotta närvaron” m m kan av olika arter upplevas olika störande. Föreskrifterna kan vara lite olika utformade där vissa är mer allmänt hållna och dessa kompletteras ibland med mer precisa förbud. Länsstyrelsen kan t ex förbjuda, med stöd av Miljöbalken; start och landning av luftfartyg. Övrigt användande av luftrummet, dvs luftfart, är inte Länsstyrelsen bemyndigad att reglera. Den exakta gränsdragningen mellan miljöbalkens och luftfartslagstiftningens tillämpningsområden är dock otydlig enligt vad Länsstyrelsen erfar. Klart är att regeringen är den myndighet som kan besluta om permanenta restriktionsområden vad gäller t ex flyghöjd.

  Länsstyrelsen anser inte att den luftfartslagstiftning, inklusive tillhörande förordningar och föreskrifter, på det vis den är utformad i dagsläget vad gäller t ex minimiflyghöjder och hänsyn är tillräcklig för att skydda känsligt djurliv- även om den följs. För att uppnå syftet med att skydda områden för djurlivet begär därför Länsstyrelsen att regeringen gör det möjligt att skärpa bestämmelserna vad gäller användande av luftrummet över vissa områden som har särskilt känsligt djurliv, varav flera ingår i den internationella våtmarkskonventionen Ramsar.

  Länsstyrelsen har under ärendets gång diskuterat med handläggare på Näringsdepartementet och Transportstyrelsen om bakgrunden till begäran, möjligheterna att införa föreskrifter och också den vidare hanteringen av ärendet. Om Regeringen väljer att gå vidare med Länsstyrelsens begäran kommer, efter vad Länsstyrelsen erfarit, en remisshantering att ske.

  För att med stöd av Miljöbalken ändra ordningsföreskrifter i ett befintligt skyddat område, t ex ett naturreservat, krävs inget remisshanterade. För några år sedan gjorde Länsstyrelsen en översyn av ordningsföreskrifterna i naturreservaten kring Falsterbohalvön. Denna översyn gällde de bestämmelser som reglerade kite- och vindsurfning, användande av vattenskoter och hur fort man får färdas till sjöss. För att nå en bred förankring valde Länsstyrelsen att bjuda in föreningar som utövade vattensporter till en dialog och förslagshandlingarna remitterades också. Vad gäller eventuella restriktioner för luftfart får sålunda behörig myndighet sköta den fortsatta hanteringen.

  För underlag om bl a Skånes naturreservat hänvisas till:

  http://gis.lst.se/lanskartor/

  http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV...s/default.aspx

  För underlag om störningsincidenser så rör det sig om Länsstyrelsens personals observationer och observationer från allmänheten inklusive föreningar. Önskar du ta del av vetenskapliga studier om hur fåglar eller andra djur påverkas av olika mänskliga fritidsaktiviteter eller andra aktiviteter kan jag rekommendera dig att göra en sökning på Internet. Där finns mängder med vetenskapliga studier baserade på fältobservationer.

  Vänliga hälsningar,
  Eva O*******
  - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Mitt svar:

  Hej Eva,
  Tack för ditt svar.

  Självklart ska vi värna vår natur och viltet. Alla bör på ett ansvarsfullt sätt bidra till att vi människor kan leva i symbios med naturen. Exempelvis rör sig en modellflygare många timmar i naturen – oftast på ett modellflygfält eller plats där sådan aktivitet bedrivs. Bland uppemot tiotusen modellflygare finns det väldigt få kommentarer kring hur viltet störst av verksamheten. Det finns många vittnesbörd om hur viltet tvärtom inte brytt sig alls. Rådjur, hjortar, hästar, kor och fågel visar inga tecken på att vara skrämda av modellflyget. Därför är det förvånande att läsa Er skrivelse att modellflyg skulle skrämma viltet. Man undrar om det är ett ANTAGANDE eller ett säkerställt faktum.

  Jag har läst igenom ditt svar och vill gärna ha svar på följande punkter:

  ”Länsstyrelsepersonal och allmänhet har under senare år varit vittnen till ett antal incidenser inom sk skyddade områden där bl a de företeelser som omnämns i begäran skrämt djurlivet”.
  • Var finns dokumentationen kring dessa iakttagelser? Har ”drabbade” parter varit med vid besluten, eller är det ett ensidigt beslut fattat av länstyrelsens milöjöenhet? V.v skicka dokumentationen.


  ” Ett av länsstyrelsens många uppdrag är att skydda naturvärden. I Skånes nationalparker och naturreservat finns sk ordningsföreskrifter som förbjuder allmänhet och markägare att störa djurlivet. Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av Miljöbalken. Ljud, rörelser, hur fort någon eller något rör sig, närgången närvaro eller rent av ”blotta närvaron” m m kan av olika arter upplevas olika störande”.
  • Jag efterlyser även de dokument som styrker påståendet. (Inom modellsporten har vi som sagt motsatt erfarenhet. Råddjur, hjortar, hästar, kor och fåglar upplevs som om de över huvud taget inte bryr sig om modellflyg).


  ” Föreskrifterna kan vara lite olika utformade där vissa är mer allmänt hållna och dessa kompletteras ibland med mer precisa förbud. Länsstyrelsen kan t ex förbjuda, med stöd av Miljöbalken; start och landning av luftfartyg. Övrigt användande av luftrummet, dvs luftfart, är inte Länsstyrelsen bemyndigad att reglera. Den exakta gränsdragningen mellan miljöbalkens och luftfartslagstiftningens tillämpningsområden är dock otydlig enligt vad Länsstyrelsen erfar. Klart är att regeringen är den myndighet som kan besluta om permanenta restriktionsområden vad gäller t ex flyghöjd”.
  • Självklart är gränsdragningen otydlig och svår. Men solklart är att restriktioner och begränsningar av ljud och rörelse i naturen ska – och måste – omfatta all verksamhet, inte bara vissa aktiviteter som i de fall som nu pekas ut. En samling fågelskådare uppfattas säkerligen mer störande av viltet än ett modellflygplan som befinner sig på betydligt större avstånd. Djur reagerar ju endast på händelser och ljud i dess omedelbara närhet. Allt som befinner sig mer än 50 – 75 meter bort ligger utanför djurens ”alert”-området. Alltså störs djuren inte. Jag har själv erfarenhet av luftfart som yrkespilot. Trots kanoner, sirener, blixtljus och fordon är det svårt att skrämma bort fåglar och djur på flygplatserna.


  ” Länsstyrelsen anser inte att den luftfartslagstiftning, inklusive tillhörande förordningar och föreskrifter, på det vis den är utformad i dagsläget vad gäller t ex minimiflyghöjder och hänsyn är tillräcklig för att skydda känsligt djurliv- även om den följs”.
  • Då är väl en logisk följd att lagstiftningen rivs upp och all – enligt Er – störande verksamhet förbjuds? Det kan ju inte vara så att vissa aktiviteter väljs ut och begränsas medan andra lämnas därhän. Var finns rättssäkerheten om beslut fattas på exempelvis miljöenheten utan att drabbade parter har möjlighet att inverka på besluten?


  ” För att med stöd av Miljöbalken ändra ordningsföreskrifter i ett befintligt skyddat område, t ex ett naturreservat, krävs inget remisshanterade. För några år sedan gjorde Länsstyrelsen en översyn av ordningsföreskrifterna i naturreservaten kring Falsterbohalvön. Denna översyn gällde de bestämmelser som reglerade kite- och vindsurfning, användande av vattenskoter och hur fort man får färdas till sjöss. För att nå en bred förankring valde Länsstyrelsen att bjuda in föreningar som utövade vattensporter till en dialog och förslagshandlingarna remitterades också. Vad gäller eventuella restriktioner för luftfart får sålunda behörig myndighet sköta den fortsatta hanteringen”.
  • Jag har inte hört att någon förening varit närvarande på Era sittningar. Modellflyg – som jag representerar – är dessutom ingen luftfart, det är en rekreation. Modellflyg betraktas av myndigheter och Transportstyrelsen som leksaker och berörs inte av restriktioner och begränsningar. Det finns dock några modellflygklubbar i landet som begränsats i sin verksamhet av den lokala miljömyndigheten. I de flesta fall rör det sig om ett direkt övergrepp då myndigheten konstaterat att inga tillåtna bullernivåer överskridits, men ändå infört begränsningar efter eget gottfinnande. Så att generalisera – som nu görs från Er sida - visar på en oroande okunskap. Modellflyg är allt från modeller som väger några få gram till stora modeller som kan väga upp mot exempelvis 25 kilo. Det finns två stora förbund som organiserar landets modellflygare. Totalt har vi ca 6000 medlemmar. Det finns även uppskattningsvis ytterligare några tusen utövare som inte är anslutna till förbunden. Men gemensamt är att vår hobby utförs på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn taget till omgivningen och djurlivet.


  Avslutningsvis efterlyser jag åter kopior på de skrivelser som innehåller klagomål på modellflyg och de andra aktiviteter som Ni beslutat ska begränsas. Handlingar som rimligtvis utgjort beslutsunderlag för Era beslut.

  Mvh
  Ove Nielsen
  Ordf. Svenska RC-Flygförbundet.
  Ove (AM) Nielsen

 2. #2

  Reg.datum
  aug 2006
  Inlägg
  1 935
  Jobb
  I en annan del av.........Blästorp
  Klubb
  III Aviatörer

  Standard

  Bra att du tar dig tid Ove till dessa skrivelser. Får dom fria händer körs vi snart över...

 3. #3
  Thomass avatar
  Reg.datum
  jun 2006
  Inlägg
  7 310
  Jobb
  Truck Pilot
  Klubb
  Malmö Radioflygsällskap

  Standard

  MYCKET bra skrivet, Ove!
  Instämmer med Jonny, och jag tror att det bara är antaganden från Länsstyrelsens sida. Någon miljömupp TROR att djurlivet blir stört.

  Vet du hur 'det-andra-förbundet' har agerat??
  Retroholic!

 4. #4

  Standard

  Som fd flygledare kan jag intyga problemen vi hade med fågel och vilt på banorna och hur svårt det är att medelst skrämselteknik (skott, höga ljudnivåer av olika slag m.m.) få bort dem.

  Mycket bra skrivet - ska bli intressant att följa denna diskussion samt svaret från Länstyrelsen.

 5. #5
  Dragons avatar
  Reg.datum
  dec 2007
  Inlägg
  575
  Jobb
  Ja
  Klubb
  Åhus MFK /Jet-Skåne

  Standard

  Tack Ove för ditt engagemang!
  Hoppas bara att dom lyssnar på dej,
  men jag tror dom är hårt styrda av miljömaffian!
  -------www.ahusmfk.net------

 6. #6

  Standard

  Klockrent!
  Miljönissarna är däremot ett knepigt släkte.
  De stretar med precis allt inför byggandet av en motorbana här, som tex växtfaunan som är hotad vad gäller sällsynta fridlysta växter.
  Snart går de runt RC-fältet och hittar nån växt som måste skyddas och så är det hus i hemvete.
  www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)

 7. #7

  Reg.datum
  jan 2008
  Inlägg
  8
  Jobb
  mek
  Klubb
  MK 3Aviatörer

  Standard

  BRA OWE, Intresant
  Stora maskiner Många cylindrar, Turbin osså.
  Kivikabiggles

 8. #8
  Villes avatar
  Reg.datum
  maj 2006
  Inlägg
  461
  Klubb
  Skellefteå RadioFlygKlubb

  Standard

  Tackar också för ditt engagemang Ove! Mycket bra svarsbrev. Det blir spännande att följa detta ärende.

  /Ville

 9. #9
  Anders Js avatar
  Reg.datum
  maj 2006
  Inlägg
  229
  Jobb
  Pensionär
  Klubb
  Tre Aviatörer

  Standard

  Instämmer i lovorden Ove!

  Bra jobbat.

  Anders
  Oldtimer!

 10. #10
  lassebetongs avatar
  Reg.datum
  mar 2007
  Inlägg
  1 257
  Jobb
  Fabriksbetongsprocesstekniker
  Klubb
  Tranås MFK, Ödeshögs MFK

  Standard

  Bra att ni åtminstånne försöker.
  //Lasse

 11. #11
  Debattglad entusiast AMs avatar
  Reg.datum
  maj 2006
  Inlägg
  3 478
  Jobb
  Hobbyhandlare - Simulatorinstruktör
  Klubb
  Lunds Radioflygklubb

  Standard

  Tack för stödet.

  Jag tycker det är viktigt att ifrågasätta det rättsliga skyddet man har när miljö- och hälsoskyddsmänniskor har fria händer att styra och ställa efter eget huvud. Vid all annan prövning måste ju alla parter ha chans att påverka besluten. Miljö- och hälsoskydd verkar fungera som en domstol där försvar och jury saknas och endast åklagare och domare dömer. Man kan inte heller - tycker jag - peka ut en grupp aktiviteter, medan annan verksamhet får fortsätta oinskränkt. Likhet inför lagen. Det mest skrämmande är att de flesta beslut som inskränker föreningars frihet bygger på antaganden och "fikabordssnack". Tyvärr har miljö och hälsoskyddskontoren i kommunerna oinskränkt makt att efter eget huvud besluta - vilket är unikt i ett rättssamhälle. Det ska inte vara möjligt att exempelvis förbjuda alla Volvobilar att hålla max 30 km/tim medan alla andra får hålla 50 km/tim. Men det är faktiskt vad Miljö- och Hälsoskyddet har rätt att göra.
  Ove (AM) Nielsen

 12. #12
  mrblueshooters avatar
  Reg.datum
  apr 2007
  Inlägg
  36
  Jobb
  Sjukpensionär
  Klubb
  MFK Looping, Gävle/Norra Upplands Modellflyg Klubb

  Standard

  Bra Ove!
  Rätt ska vara rätt. Ska det tas beslut så ska det göras på fakta och inte lösa antaganden. Dessutom ska det ju som du svarat inte riktas mot enskilda, utan omfatta allt och alla i så fall.
  Tack för att du slåss för allas vårt intresse!
  MvH
  //Patrik Johansson

 13. #13

  Standard

  Bra jobbat Ove.
  Löjligt, har Länsstyrelsen inget bättre att göra. Skrämma djur har inget med Miljöbalken att göra, där handlar det om djurens fortplantning. Tror att djuren blir mer rädda för en person på Länsstyrelsen än ett modellflyg. Fråganär vilket man borde begränsa först.
  Det ”djuret” som troligen blivit mest skrämd är nog ett tvåbent "djur" som gillar att klaga.
  Jag personligen tvivlar på att det har med varken miljö eller djur att göra utan någon som känner sig bevakad. I dagsläget kan alla köpa flyg med kamera och kan ana att det även kan missbrukas.


  http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-m...fotografering/

  Bert
  Difference between men and boys is the price of their toys

 14. #14

  Reg.datum
  okt 2010
  Inlägg
  404
  Klubb
  Jönköpings Radioflygklubb

  Standard

  Jättebra Ove
  Jag reagerade mest över att Natura 2000 områden nämns av länstyrelsen och där finns tydliga.regler om att det ska vara betydande störning för att man ska vidta åtgärder till skillnad från en konkret försämring där man inte har denna marginal i ordet "betydande", se kapitel 3 i http://ec.europa.eu/environment/natu...of_art6_sv.pdf. Så det kanske går att dra ända till EU kommissionen om det skulle behövas!

  / Ingemar

 15. #15

  Standard

  Jag bor typ 10 meter från ett Natura 2000-område. Dom har sågat ner trän som galningar där senaste dagarna, det har stört mig, jädra oljud! =) Fördelen: Jag har nu mer utrymme att flyga på. ;-) Dessutom har jag nu bättre sjöutsikt.
  www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)

 16. #16
  Debattglad entusiast AMs avatar
  Reg.datum
  maj 2006
  Inlägg
  3 478
  Jobb
  Hobbyhandlare - Simulatorinstruktör
  Klubb
  Lunds Radioflygklubb

  Standard

  Nytt svar från Länsstyrelsen i Skåne:

  Hej Ove!
  Tack för dina synpunkter. Om Regeringen väljer att ta upp Länsstyrelsens begäran kommer frågan att remisshanteras och du och andra verksamhetsutövare har då möjlighet att framföra era synpunkter till behörig myndighet. I övrigt hänvisas till svaren i Länsstyrelsens tidigare mejl.

  Vänliga hälsningar,
  Eva
  Mitt svar:
  Hej igen Eva,

  Varför kan jag inte få svar på frågorna jag ställt och varför får jag inga KOPIOR på de skrivelser som inkommit till Länsstyrelsen i ärendet? Det är offentliga handlingar.

  Jag hoppas Ni förstår allvaret i de beslut ni fattar – det berör och påverkar tiotusentals medborgare - och då borde Ni visa oss alla en större respekt.

  Vi kommer att driva frågan vidare om det skulle behövas. Var finns rättsskyddet i samhället om länsstyrelse- och kommuners miljöenheter har fria händer att fatta beslut efter eget tyckande och utan prövning?

  Så åter igen – Skicka kopior på samtliga dokument som ligger till grund för Ert beslut att införa restriktionsområden och därigenom begränsa rörelsefriheten för medborgarna.

  Mvh

  Ove Nielsen
  Ordf. Svenska RC-Flygförbundet
  Ove (AM) Nielsen

 17. #17
  Moderator
  RCFF - Moderator
  bokiss avatar
  Reg.datum
  maj 2006
  Inlägg
  5 057
  Jobb
  Glänsande Pellejöns samt Guruns Hovfotograf
  Klubb
  LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club

  Standard

  Det är det som kan bli svårt,det blir en massa tyckande o förutfattade meningar.
  Bra jobbat Ove!
  // Bokis

  ***** Din kanelbulle i cyberrymden*****
  (nu även med biskvier!)

 18. #18
  Dragons avatar
  Reg.datum
  dec 2007
  Inlägg
  575
  Jobb
  Ja
  Klubb
  Åhus MFK /Jet-Skåne

  Standard

  Tack än en gång Ove! Du är en klippa!
  Håller Thomas om att det skulle va intressant
  att höra vad det andra förbundet gör i frågan.
  -------www.ahusmfk.net------

 19. #19
  Moderator
  RCFF - Moderator
  bokiss avatar
  Reg.datum
  maj 2006
  Inlägg
  5 057
  Jobb
  Glänsande Pellejöns samt Guruns Hovfotograf
  Klubb
  LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club

  Standard

  Citat Ursprungligen postat av Dragon Visa inlägg
  Tack än en gång Ove! Du är en klippa!
  Håller Thomas om att det skulle va intressant
  att höra vad det andra förbundet gör i frågan.
  Spelar egentligen ingen roll,eller hur?
  Frågan väcktes här och det är bra att någon tar tag i det,oavsett vem..
  Mer intressant tycker jag det är om Länsstyrelsen presenterar underlaget och
  varifrån det kommer om det sker..
  Misstänker som sagt att det är tyckande och fördomar som ligger bakom något slikt...
  // Bokis

  ***** Din kanelbulle i cyberrymden*****
  (nu även med biskvier!)

 20. #20
  trapperwolfs avatar
  Reg.datum
  aug 2007
  Inlägg
  141
  Jobb
  Statlig anställd
  Klubb
  Åhus MFK

  Standard

  Hej Bokis en kvist är lätt att knäcka men flera kvistar i hop är mycket svårare att knäcka eller hur

  Mvh Trapperwolf

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •