Robban med sin lilla Edge:Robbans ESM spitfire:Lasse och hans Katana: